بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

سویا مصرف کنید تا دچار پوکی استخوان نشوید

عملکرد
پروتئین سویا فعالیت‌های کاهش دهنده چربی، آنتی آتروژنیک، آنتی‌اکسیدان، ضد سرطان‌ و ضد پوکی استخوان دارد.

مکانیسم اثر

رژیم‌های غنی از پروتئین سویا سطوح سرمی، کلسترول توتال، LDL کلسترول، تری‌گلیسریدها و آپولیپوپروتئینapo B) B) را کاهش می‌دهد. مکانیسم اثر کاهش دهنده چربی پروتئین سویا نامشخص است. چند توجیه احتمالی وجود دارد. پروتئین سویا از نظر ال ـ آرژینین غنی‌تر از پروتئین حیوانی است که از نظر ال ـ لیزین غنی‌تر است. بعضی مطالعات حیوانی نشان می‌دهند که افزایش ال ـ آرژینین رژیم غذایی با کاهش در سطوح کلسترول همراه است.

به علاوه، بعضی مطالعات حاکی از این است که در شرایط خاص مانند هایپرکلسترولمیا، دریافت زیاد ال ـ آرژینین می‌تواند وازودیلاسیون وابسته به اندوتلیال و تولید نیتریک اکسید یا NO را افزایش دهد (ال ـ آرژینین را ببینید). این امر می‌تواند علت فعالیت احتمالی آنتی آتروژنیکی پروتئین سویا باشد.

همچنین ایزوفلاوون‌های سویا می‌توانند در فعالیت کاهش دهنده چربی و همین‌طور اثر آنتی آتروژنیکی پروتئین سویا همکاری کنند. اغلب محصولات پروتئین سویا دارای ایزوفلاوون‌های جنسیتین، دایدزین و گلی‌سیتین هستند که اثرات استروژنی ضعیف دارند و می‌توانند فعالیت ضداستروژنی نیز داشته باشند (ایزوفلاوون‌های سویا را ببینید).

مشخص شده است که استروژن‌های خوراکی کلسترول توتال و LDL کلسترول را کاهش می‌دهند. ایزوفلاوون‌های سویا می‌توانند عملکردهای مشابهی داشته باشند.

نکته جالب اینکه، مطالعات نشان داده‌اند زمانی که ایزوفلاوون‌ها از پروتئین سویا جدا شده‌اند، پروتئین به تنهایی فعالیت کاهش دهنده کلسترولی کمی دارد. ایزوفلاوون‌های سویا نیز به خودی خود فعالیت کاهش دهنده کلسترولی مشابه ترکیب پروتئین سویا و ایزوفلاوون‌های سویا ندارند. به احتمال زیاد این مواد اثرات سینرژیک دارند که تاکنون شناخته نشده است.

همچنین مواد دیگری وجود دارند که با پروتئین‌های سویا در ارتباطند که شامل ساپونین‌ها، مهارکننده‌ی تریپسین و پپتیدهای بیواکتیو هستند که می‌توانند در فعالیت پروتئین سویا در کاهش لیپیدها شرکت داشته باشند. ایزوفلاوون‌های سویا آنتی‌اکسیدان هستند و فعالیت آنتی‌اکسیدانی آنها می‌تواند به اثر احتمالی آنتی آتروژنیک پروتئین سویا کمک کند.

اخیراً پپتیدهای موجود در هیدروزیلات پروتئین دانه‌ی سویا به‌وسیله‌ی پروتئازهای خاصی تولید می‌شوند که گفته می‌شود اثر کاهش دهنده کلسترول دارند. در میان مکانیسم‌های پیشنهاد شده ـ مسدود کردن جذب اسید صفراوی و/ یا کلسترول، مهار سنتز کلسترول و تحریک رونویسی رسپتوز لیپوپروتئین با چگالی پائین (LDL-R) ـ پپتیدها به نظر می‌رسد که رونویسی از LDL-R را تحریک می‌کنند.

تحریک رونویسی LDL-R در رده سلول کبدی انسان به نظر می‌رسد که سطوح سرمی کلسترول را کاهش می‌دهد. مطالعات بیشتر بر روی ماهیت پپتیدها و مکانیسم اثر آن‌ها لازم است. اثرات آنتی‌اکسیدانی، ضدسرطانی و ضد پوکی استخوان پروتئین سویا احتمالاً به دلیل ایزوفلاوون‌های سویا است (ایزوفلاوون‌های سویا را ببینید). پروتئین سویا سطوح پلی‌آمین مخاطی روده‌ای را در موش‌های صحرایی کاهش می‌دهد، که یک مکانیسم ضد سرطانی به شمار می‌رود. یک پپتید بیواکتیو اخیراً از دانه‌های سویا جداسازی شده است که به نظر می‌رسد فعالیت ضدجهش‌زایی قوی دارد.

*********

منبع: سامانه مکمل شناسی 

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد