بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر کمبود آهن و ویتامین B12 بر بینایی زنان

تاثیر کمبود آهن و ویتامین B12 بر بینایی زنان
در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان ترکیه ای انجام شد، بررسی شد که آیا در ضخامت مرکزی قرنیه (CCT)، لایه فیبر شبکیه (RNFL) و لایه داخلی سلول گانگلیونی (GC-IPL) در زنان مبتلا به کم خونی ناشی از فقر آهن (IDA) و کمبود ویتامین B12 مشکلی وجود دارد یا خیر.

زنان مورد آزمایش در این مطالعه به سه گروه تقسیم شدند: گروه اول که تنها دچار کم خونی ناشی از کمبود آهن بودند، گروه دوم  که هم کم خونی و هم کمبود ویتامین B12 داشتند و گروه سوم که افراد سالم بودند. هر گروه شامل 35 زن بود.

براساس نتایج بدست آمده مشخص شد ضخامت مرکزی قرنیه در گروه 2 در مقایسه با گروه 1 و گروه 3 کمتر است.

همچنین تقارن چشمی و ضخامت لایه فیبر شبکیه در هر دو گروه 1 و 2 کمتر از گروه سالم بود ولی تفاوتی بین گروههای 1 و 2 در این زمینه وجود نداشت.

این نتایج نشان می دهد که کم خونی و کمبود ویتامین B12 در زنان نه تنها یک اختلال بالینی رایج است بلکه ممکن است منجر به اختلالات قرنیه و شبکیه درآنها نیز شود.

نتایج این تحقیق در ماه اوت 2018 در مجله Translational Vision Science & Technology  منتشر شده است.

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد