بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

درباره مکمل های غذایی پیکنوگنول چه می دانید؟

اصطلاح پیکنوگنول به ترکیب خاصی از پروسیانیدینهای استخراج شده از پوست درخت کاج ساحلی فرانسوی به نام pinus maritima‌ اطلاق می‌شود. کاج ساحلی فرانسوی در خلیج کوچک Landes de gascogns Biscay در فرانسه رشد می‌کند.


اگر چه اصطلاح پیکنوگنول امروزه محدود به پروسیانیدینهای کاج ساحلی فرانسوی است. اما بطور اولیه به عنوان نام علمی این گروه از فلاوونوئیدها بسط به کار رفته است.


پروسیانیدینها مشتقات گروه فلاوان -3-ال از فلاوونوئیدها هستند. این گروه شامل اپی کاتچین و کاتچین است. پروسیانیدینها شامل دیمرهای کاتچین و اولیگومرهای اپی کاتچین و کاتچین هستند که در پیکنوگنول یافت می‌شوند.

پیکنوگنول مقدار زیادی اولیگومر حاوی 5 تا 7 واحد دارد. اولیگومرهای پروسیانیدین همچنین بعنوان اولیگومریک پروسیانیدین (OPC) اولیگومریک پروآنتوسیانیدین (OPCs) و والیگومرهای پروسیانیدولیک (PCOs) شناخته می‌شوند.

علاوه بر OPCs پیکنوگنول حاوی اپی کاتچین و کاتچین، تاکسیفولین و فنولیک اسیدهایی مانند، کافئیک، فرولیک، پاراآمینو بنزوئیک اسید و همچنین محصولات گلیکوزیلاسیون فلاونولها و فنولیک اسید‌ها به صورت اجزا فرعی می‌باشد.

پیکنوگنول به صورت PYC مخفف می‌شود.
پروسیانیدینها شامل اولیگومریک پروسیانیدین در مواد غذایی مانند کاکائو و شکلات، دانه‌های انگور، سیب، بادام زمینی، مغز بادام، قره قاط و زغال اخته یافت می‌شوند. آنها در گیاه دارویی (croton lechleri) sangre de drago نیز یافت می‌شوند.


پروسیانیدین‌ها همچنین به عنوان لوکوسیانیدین شناخته می‌شوند. پروسیانیدین‌ها و پرودلفینیدین‌ها شامل یک گروه از ترکیبات پلی فنولیک به نام پروآنتوسیانیدین هستند.

از آنجایی که پروسیانیدین‌ها، اولیگومرهای کاتچین و اپی کاتچین و استرهای گالیک اسیدشان هستند، پرودلفینیدین‌ها، اولیگومرهای گالوکاتچین و اپی گالوکاتچین و مشتقات گالولیته‌ آنها محسوب می‌شوند.

پروآنتوسیانیدین‌ها همچنین به عنوان تانین‌های متراکم شناخته می‌شوند.

عملکرد مکمل های غذایی پیکنوگنول
پیکنوگنول عمل آنتی‌اکسیدانی دارد. همچنین ممکن است دارای فعالیت ضد التهابی و محافظت از قلب و عروق باشد.

مکانیسم اثر مکمل های غذایی پیکنوگنول

پیکنوگنول آزمایشگاه دارای فعالیت‌های آنتی اکسیدانی شامل مقابله با رادیکال آنیون سوپر اکسید، رادیکال هیدروکسیل، رادیکال پروکسیل لیپیدی، رادیکال پروکسی نیتریت و اکسیژن منفرد است.

این ماده همچنین از لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) در برابر اکسیداسیون حفاظت می‌کند. به نظر می‌رسد فعالیت آنتی‌اکسیدانی پروسیانیدین‌های اولیگومریک در مقایسه با مولکول‌های کوچک‌تر مانند کاتچین و اپی کاتچین بیشتر است.

میزان پتانسیل آنتی اکسیدانی پیکنوگنول in vivo مشخص نبوده اما احتمال آن زیاد است. پیکنوگنول در محیط آزمایشگاه دارای فعالیت ضد التهابی است که می‌تواند بخشی به دلیل ظرفیت پیکنوگنول در مقابله با گونه‌های فعال اکسیژن و نیتروژن باشد.


به نظر می‌رسد پیکنوگنول فعالیت فاکتورهای رونویسی NF-kappa B و AP-1 را مهار می‌کند.
NF-kappa B و AP-1 بیان واسطه‌های التهابی گوناگون مانند مولکول چسبنده داخل سلولی،-1 (ICAM-1) را افزایش می‌دهند.

NF-kappa B خود به وسیله گونه‌های فعال اکسیژن، فعال می‌شود. پیکنوگنول می‌تواند بیان القایی(ICAM-1) را به واسطه سرکوب فعالسازی NF-KappaB و AP-1، مهار ‌کند.

علاوه بر این، سیتوکین التهابی اینترفرون گاما (INF-Gamma) ممکن است بیان ICAM-1 در کراتینوسیت‌ها را افزایش دهد که در بعضی شرایط التهابی پوست مانند لوپوس اریتماتوز، درماتیت آتوپیک و پسوریازیس مورد توجه قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد پیکنوگنول فعال سازی STAT (مبدل سیگنال و فعال‌کننده رونویسی) 1. توسط اینترفرون گاما را مهار می‌کند. مهار بیان ICAM-1 توسط پیکنوگنول ممکن است توجیهی برای فعالیت‌های ضد التهابی و آ‌نتی آتروژنیک احتمالی پیکنوگنول محسوب شود.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی پیکنوگنول
درباره فارماکوکینتیک پیکنوگنول در انسان‌ها مطالب اندکی وجود دارد. به نظر می‌رسد که حداقل مقداری از این ماده جذب می‌شود. میزان جذب نه فقط در میان اجزاء مختلف پیکنوگنول، بلکه در افراد مختلف هم متفاوت است.


بعضی اجزاء پیکنوگنول (مانند کاتچین) به نظر می‌رسد طی جذب تحت گلوکورونیداسیون و سولفاسیون وسیعی قرار گیرند. گلوکورونیدها و سولفات‌ها در ادرار دفع می‌شوند.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر

توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد