بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

نحوه مصرف مکمل های غذایی آلفا توکوفریل نیکوتینات

آلفا توکوفریل نیکوتینات یک استرسنتتیک تشکیل شده ازd1- آلفا توکوفرول و نیکوتینیک اسید است. این ماده فرم حامل اسید نیکوتینیک بوده که در ژاپن و اروپا برای درمان هایپرلیپیدمی به کار می‌رود. این ماده تحت عناوین ویتامین E نیکوتینات و توکوفریل نیکوتینات هم شناخته می‌شود.


شواهدی مبنی بر فعالیت آنتی آریتمیک این ماده وجود دارد. در ژاپن و اروپا به عنوان عامل کاهش دهنده¬ چربی خون استفاده می‌شود.

موارد منع مصرف، موارد احتیاط، عوارض جانبی مکمل های غذایی آلفا توکوفریل نیکوتینات
به نیاسین مراجعه شود.

اور دوز مکمل های غذایی آلفا توکوفریل نیکوتینات

مورد شناخته شده‌ای و جود ندارد.

دوز و نحوه مصرف مکمل های غذایی آلفا توکوفریل نیکوتینات
دوز معمول این ماده 100و 200 میلی¬گرم سه بار در روز می‌باشد. این دوز معادل 240 و 120 میلی¬گرم d- آلفا توکوفرول و معادل 60-120 میلی¬گرم اسید نیکوتینیک است.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد