بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

کمبود آهن در بارداری ممکن است منجر به پر کاری تیروئید شود

کمبود آهن در بارداری ممکن است منجر به پر کاری تیروئید شود

در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان هندی انجام شد، نقش کمبود آهن و وضعیت تیرویید در زنان باردار بطور دقیق ارزیابی شد.

این محققان سطح ریزمغذی های آهن، فولیک اسید و ویتامین B12 و همچنین عملکرد تیرویید و ارتباط آن با وضعیت آهن را در سه ماهه اول بارداری بررسی کردند.

این بررسی ها بر روی 40 زن بارداری که هیچ نوع مکمل غذایی مصرف نکرده بودند انجام شد. همچنین 40 زن غیرباردار که از لحاظ سنی با افراد باردار مشابه بودند به عنوان گروه کنترل بررسی شدند.

پروفایل تیرویید و سطح آهن، فولیک اسید و ویتامین B12 در هر دو گروه اندازه گیری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد سطح آهن، فولیک اسید و ویتامین B12 در سه ماهه اول بارداری در زنان باردار در مقایسه با زنان غیر باردار بسیار پایین تر است. همچنین مشخص شد در این زنان سطح هورمون TSH با وضعیت آهن بطور معکوس در ارتباط است.

این نتایج نشان می دهد غربالگری سطح آهن، فولیک اسید و ویتامین B12 در سه ماهه اول بارداری باید در دستور کار مراکز سلامت قرار گیرد تا از اختلالات ناشی از کمبود این ریزمغذی ها در دوران بارداری پیشگیری شود.

همچنین این مطالعه نشان داد که کمبود آهن در دوران بارداری حتی می تواند منجر به پرکاری تیرویید در زنان باردار شود که خود می تواند عوارض خطرناکی داشته باشد.

این مطالعه در ماه مارس 2017 در مجله IOSR Journal of Dental and Medical Sciences به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________


بسته های ویژه خبری :

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد