بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

آنزیم پانکراتیک آلفا آمیلاز

آنزیم پانکراتیک آلفا آمیلاز

.

آنزیم پانکراتیک آلفا آمیلاز نقش مهمی در هضم نشاسته دارد. نشاسته متشکل از دو پلی ساکارید آمیلوز و آمیلوپکتین است. آمیلوز از زنجیره¬های بلند غیر شاخه¬ای واحدهای
D- گلوکوز متصل به پیوند (4< 1) آلفا ساخته شده است. آمیلوپکتین یک ساختار بسیار شاخه¬ای متشکل از واحدهای
D- گلوکوز می‌باشد که پیوندهای گلیکوزیدی ستون اصلی مانند آمیلوز، آلفا (4< 1) است اما نقاط شاخه¬ ای، پیوندهای گلیکوزیدی آلفا (6< 1) دارند. آلفا – آمیلاز پانکراتیک پیوندهای آلفا (4< 1) را به صورت تصادفی برای تولید مالتوتریوز، الیگوساکاریدها، مالتوز و مقداری D- گلوکز هیدرولیز می¬کنند. آلفا آمیلاز نمی¬تواند پیوندهای آلفا (6< 1) را که در نقاط شاخه¬ای آمیلوپکتین، هیدرولیز کرده در نتیجه یک هسته¬ چند شاخه¬ای به نام دکسترین محدود شکل می¬گیرد.

آنزیم ضد شاخه¬ای آلفا (6< 1) گلیکوسیداز – پیوندهای (6< 1) آلفا در نقاط شاخه¬ای را هیدرولیز کرده و D- گلوکز تولید می¬کند. لایه¬ی پوشاننده¬ لومن در روده¬ی کوچک شامل آنزیم‌هایی است که الیگوساکارید و دی ساکارید را به D- گلوکز تبدیل می¬کند. آلفا – گلوکوسیداز، مالتوز و مالتوتریوز را به D- گلوکز تبدیل می¬کند که محصول نهایی اصلی هضم نشاسته است.

برای مشاهده متن مرجع و رفرنس در کتاب PDR for Nutritional Supplements اینجا کلیک کنید.


نام علمی: آنزیم پانکراتیک آلفا آمیلاز
نام علمی(لاتین): Phaseolamin (Alapha- Amylase Inhibitor)
دسته بندی: هورمون ها و آنزیم ها
توضیحات علمی: تنظیم سطوح گلوکز پلاسما و متابولیسم آن یکی از مهمترین مکانیزم¬¬های هموستاتیک در بدن است. در یک ...

تنظیم سطوح گلوکز پلاسما و متابولیسم آن یکی از مهمترین مکانیزم¬¬های هموستاتیک در بدن است. در یک شرایط نرمال مقداری از D- گلوکز حاصل از هضم نشاسته به عنوان گلیکوژن در کبد ذخیره شده و مقداری هم برای تولید انرژی زیستی متابولیزه می¬گردد.

این اتفاقات منوط به تولید مقادیر کافی انسولین غیر مقاوم در پاسخ به گلوگز حاصل از هضم می‌باشد. در شرایط مقاومت به انسولین، گلوکز سرم بعد از غذا بطور غیر طبیعی افزایش یافته و گلوکز کمتری برای تولید گلیکوژن و انرژی زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای تعدیل این شرایط باید راه حلی در جهت کاهش مقدار D- گلوکز تولید شده از هضم کربوهیدارت، کاهش جذب آن و در نتیجه کاهش گردش postprandial انسولین و  D- گلوکز به کار گرفته شود.

مهار آنزیم آلفا- آمیلاز پانکراس می‌تواند یکی از راههای پیشنهادی باشد.
بازدارنده¬های آلفا – آمیلاز در بسیاری از گیاهان، غلات و برخی سبزیجات یافت شده‌اند. انگیزه اصلی برای تحقیق و کشف این بازدارنده‌ها، استفاده از آنها به عنوان حشره¬کش‌های طبیعی بوده است. سه ایزوفرم مختلف یک مهار کننده آلفا آمیلاز در لوبیای معمولی phaseolus vulgaris وجود دارد.

این ایزوفرم¬ها 1-alphaAI، 2- alphaAI، 3- alphaAI، می‌باشد.
alphaAI-1 در دهه 1970 تخلیص و مورد آنالیز قرار گرفت. این ایزوفرم گلیکوپروتئینی با وزن مولکولی 45 تا 50کیلودالتون است که فازئولامین phaseolamin نام گرفته است. با توجه به ریشه و مبدا آن بعدها مشخص شد که وزن مولکولی این گلیکوپروتئین 7/56 کیلودالتون و دارای دو نوع ساختار گلیکوپپتیدی آلفا و بتا و یک ساختار تترامریک alpha2beta2 می‌باشد.
alphaAI-1 آلفا –آمیلاز حیوانی را مهارکرده و به عنوان ترکیب اصلی پایه¬ای مکمل‌های غذایی در دهه 1980 به بازار آمد.

این مکمل بلاکر نشاسته starch blocker نام داشت و به منظور کاهش سطح گلوکز و کاهش وزن تجویز می‌شد. اگر چه این ماده در بعضی مطالعات بر روی حیوانات شواهدی مبنی بر کاهش گلوکز سرم و مهار آلفا – آمیلاز و در نتیجه کاهش آزاد سازی گلوکز و انسولین نشان داد، اما فازئولامین در انسانها خوب عمل نکرده و از بازار حذف شد. این ماده در اوایل سال 2000 دوباره مورد توجه قرار گرفت که همزمان با افزایش علاقه به رژیم¬های کم –کربوهیدرات برای کاهش وزن بود.

ادامه بستن متن
عملکرد: بازدارنده آلفا –آمیلاز (فازئولامین) می¬تواند فعالیت هایپوگلیسمیک و کاهش اشتها داشته باشد.

بازدارنده آلفا –آمیلاز (فازئولامین) می¬تواند فعالیت هایپوگلیسمیک و کاهش اشتها داشته باشد.

ادامه بستن متن
مکانیسم عمل: فازئولامین فعالیت آلفا –آمیلاز را هم در محیط آزمایشگاه و هم در مطالعات حیوانی مهار کرده که سبب ...

فازئولامین فعالیت آلفا –آمیلاز را هم در محیط آزمایشگاه و هم در مطالعات حیوانی مهار کرده که سبب افزایش کمتری در گلوکز پلاسما و سطح انسولین پلاسما بدنبال مصرف یک وعده¬ غذایی می‌شود و می‌تواند یک کاهش وزن خفیف هم ایجاد کند. وجوه تشابه بین یک بازدارنده¬ آلفا –آمیلاز پانکراتیک و دو دارو که یک آنزیم مرتبط (آلفا- گلیکوسیداز) در هضم نشاسته را مهار می‌کنند، یعنی آکاربوزacarbose (یک مشتق مالتوتتروز) و میگلیتول
miglitol  (N- hydroxyethyl-1-deoxynojirimycin یک ماده شبیه به مونوساکارید) وجود دارد. هر دواین داروها سطوح گلوکز سرمی حالت ناشتا وpostprandial را کاهش داده و اثر خفیفی بر کاهش وزن دارند. مکانیزم احتمالی عملکرد این مواد نامشخص است اما می¬توان به علت از دست دادن انرژی به علت تخمیر روده‌ای زیاد الیگوساکاریدها و مالتوز یا به علت افزایش آدیپونکتین در اثر مصرف داروها باشد.

اثرات جانبی گوارشی شامل اسپاسم شکمی، تهوع، استفراغ، اسهال، نفخ و سرو صداهای شکمی می‌باشد. این عوارض بویژه در افرادی که آکاربوز یا میگلیتول مصرف کرده و مقادیر زیادی کربوهیدرات هضم نشده در روده بزرگ آنها در معرض تخمیر و تبدیل به اسیدهای چرب کوتاه زنجیره وگازهای متان و هیدروژن قرار می‌گیرد، شایع تر است.

از آنجایی که این اثرات جانبی در افرادی که فازئولامین مصرف می¬کنند به ندرت دیده شده است، این عقیده وجود دارد که این ماده احتمالا فعالیت آلفا – آمیلاز را در بدن مهار نکرده و یا به طور ضعیفی مهار می‌کند. این علائم گوارشی معمولا به دنبال تخمیر نشاسته¬ هضم نشده توسط فلورای باکتریایی روده¬ بزرگ روی می‌دهد.
فرضیه‌هایی که برای حمایت از اثرات مهار آلفا –آمیلاز در کاهش وزن وجود دارد، می‌تواند شامل کاهش در ترشح انسولین بعد از غذا به دنبال آن جلوگیری از هایپوگلیسمی واکنشی و در نتیجه کنترل اشتها باشد. داشته باشد. مکانیسم¬های ناشناخته‌ای نیز ممکن است وجود داشته باشد.
فازئولامین در دهه 1980 تحت عنوان بلاکر نشاسته برای کنترل هایپرگلیسمی و چاقی وارد بازار شد اما اثرات ناچیزی بر سطح گلوکز پلاسما و کنترل وزن داشت که احتمالا به علت استفاده از ترکیبات دارای ناخالصی و کمبود بازدارنده¬های آلفا -آمیلاز بوده است.

باز دارنده¬‌های جدید آلفا –آمیلاز بسیار خالص بوده و فعالیت آلفا –آمیلازی بیشتری دارد. تحقیقات و آزمایشات بالینی بیشتری برای تعیین اینکه فازئولامین جدید تا چه اندازه در کاهش گلوکز بعد از غذا و کنترل وزن نقش دارد، مورد نیاز است.

ادامه بستن متن
فارماکوکینتینک: مطالب کمی در مورد فارماکوکینتیک فازئولامین در دست است و تحقیقات بیشتری برای بررسی پایداری ... مطالب کمی در مورد فارماکوکینتیک فازئولامین در دست است و تحقیقات بیشتری برای بررسی پایداری فازئولامین در معده و روده¬ کوچک مورد نیاز است.

ادامه بستن متن
موارد مصرف: شواهدی مبنی بر فعالیت هایپوگلیسمیک و کنترل اشتهای بازدارنده¬ آلفا –آمیلاز یا همان بلاکر نشاسته به ... شواهدی مبنی بر فعالیت هایپوگلیسمیک و کنترل اشتهای بازدارنده¬ آلفا –آمیلاز یا همان بلاکر نشاسته به دست آمده از لوبیای سفید به نام phaseolus vulgaris وجود دارد. این ترکیب می‌تواند در پیشگیری و درمان دیابت و چاقی مفید بوده و اینکه در مقابل سرطان کولورکتال نقش محافظتی دارد یا خیر، در حال حاضر بر پایه¬ دانستنی¬های تئوریک است و باید به اثبات برسد.

ادامه بستن متن
موارد منع مصرف : محصولات حاوی آلفا-آمیلاز (فازئولامین) نباید توسط افرادی که به هر یک از اجزای این محصولات حساسیت ... محصولات حاوی آلفا-آمیلاز (فازئولامین) نباید توسط افرادی که به هر یک از اجزای این محصولات حساسیت دارند، مصرف شود.

ادامه بستن متن
موارد احتیاط: افراد مبتلا به دیابت نوع دو در صورت تمایل به مصرف این محصول حتما باید با پزشک خود مشورت کنند. مصرف ... افراد مبتلا به دیابت نوع دو در صورت تمایل به مصرف این محصول حتما باید با پزشک خود مشورت کنند. مصرف این مکمل در دوران بارداری و شیردهی غیر مجاز است.

ادامه بستن متن
عوارض جانبی: اگر فازئولامین آلفا-آمیلاز پانکراس را مهار کند، عوارض گوارشی مانند نفخ، درد شکمی، تهوع، اسهال و ... اگر فازئولامین آلفا-آمیلاز پانکراس را مهار کند، عوارض گوارشی مانند نفخ، درد شکمی، تهوع، اسهال و استفراغ ممکن است اتفاق بیفتد.

ادامه بستن متن
تداخلات: هیچ گونه تداخلی با داروها، غذاها و مکملهای غذایی گزارش نشده است.

هیچ گونه تداخلی با داروها، غذاها و مکملهای غذایی گزارش نشده است.

ادامه بستن متن
نحوه و میزان مصرف: فازئولامین در کپسولهای 500 تا 600 میلی¬گرمی در دسترس است. کسانیکه فازئولامین مصرف می¬¬کنند، 2 قرص ... فازئولامین در کپسولهای 500 تا 600 میلی¬گرمی در دسترس است. کسانیکه فازئولامین مصرف می¬¬کنند، 2 قرص قبل از صبحانه یا 2 قرص به طور جداگانه قبل از هر وعده مصرف می-کنند.

ادامه بستن متن
captcha

سوال خود را مطرح کنید. لطفا پیش از طرح سوال، پرسش و پاسخ های قبلی را ملاحظه فرمایید. ممکن است پرسش شما، قبلا پاسخ داده شده باشد

captcha code
اطلاعات علمی تکمیلی
نام علمی: آنزیم پانکراتیک آلفا آمیلاز
نام علمی(لاتین): Phaseolamin (Alapha- Amylase Inhibitor)
دسته بندی: هورمون ها و آنزیم ها
توضیحات علمی: تنظیم سطوح گلوکز پلاسما و متابولیسم آن یکی از مهمترین مکانیزم¬¬های هموستاتیک در بدن است. در یک ...

تنظیم سطوح گلوکز پلاسما و متابولیسم آن یکی از مهمترین مکانیزم¬¬های هموستاتیک در بدن است. در یک شرایط نرمال مقداری از D- گلوکز حاصل از هضم نشاسته به عنوان گلیکوژن در کبد ذخیره شده و مقداری هم برای تولید انرژی زیستی متابولیزه می¬گردد.

این اتفاقات منوط به تولید مقادیر کافی انسولین غیر مقاوم در پاسخ به گلوگز حاصل از هضم می‌باشد. در شرایط مقاومت به انسولین، گلوکز سرم بعد از غذا بطور غیر طبیعی افزایش یافته و گلوکز کمتری برای تولید گلیکوژن و انرژی زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای تعدیل این شرایط باید راه حلی در جهت کاهش مقدار D- گلوکز تولید شده از هضم کربوهیدارت، کاهش جذب آن و در نتیجه کاهش گردش postprandial انسولین و  D- گلوکز به کار گرفته شود.

مهار آنزیم آلفا- آمیلاز پانکراس می‌تواند یکی از راههای پیشنهادی باشد.
بازدارنده¬های آلفا – آمیلاز در بسیاری از گیاهان، غلات و برخی سبزیجات یافت شده‌اند. انگیزه اصلی برای تحقیق و کشف این بازدارنده‌ها، استفاده از آنها به عنوان حشره¬کش‌های طبیعی بوده است. سه ایزوفرم مختلف یک مهار کننده آلفا آمیلاز در لوبیای معمولی phaseolus vulgaris وجود دارد.

این ایزوفرم¬ها 1-alphaAI، 2- alphaAI، 3- alphaAI، می‌باشد.
alphaAI-1 در دهه 1970 تخلیص و مورد آنالیز قرار گرفت. این ایزوفرم گلیکوپروتئینی با وزن مولکولی 45 تا 50کیلودالتون است که فازئولامین phaseolamin نام گرفته است. با توجه به ریشه و مبدا آن بعدها مشخص شد که وزن مولکولی این گلیکوپروتئین 7/56 کیلودالتون و دارای دو نوع ساختار گلیکوپپتیدی آلفا و بتا و یک ساختار تترامریک alpha2beta2 می‌باشد.
alphaAI-1 آلفا –آمیلاز حیوانی را مهارکرده و به عنوان ترکیب اصلی پایه¬ای مکمل‌های غذایی در دهه 1980 به بازار آمد.

این مکمل بلاکر نشاسته starch blocker نام داشت و به منظور کاهش سطح گلوکز و کاهش وزن تجویز می‌شد. اگر چه این ماده در بعضی مطالعات بر روی حیوانات شواهدی مبنی بر کاهش گلوکز سرم و مهار آلفا – آمیلاز و در نتیجه کاهش آزاد سازی گلوکز و انسولین نشان داد، اما فازئولامین در انسانها خوب عمل نکرده و از بازار حذف شد. این ماده در اوایل سال 2000 دوباره مورد توجه قرار گرفت که همزمان با افزایش علاقه به رژیم¬های کم –کربوهیدرات برای کاهش وزن بود.

ادامه بستن متن
عملکرد: بازدارنده آلفا –آمیلاز (فازئولامین) می¬تواند فعالیت هایپوگلیسمیک و کاهش اشتها داشته باشد.

بازدارنده آلفا –آمیلاز (فازئولامین) می¬تواند فعالیت هایپوگلیسمیک و کاهش اشتها داشته باشد.

ادامه بستن متن
مکانیسم عمل: فازئولامین فعالیت آلفا –آمیلاز را هم در محیط آزمایشگاه و هم در مطالعات حیوانی مهار کرده که سبب ...

فازئولامین فعالیت آلفا –آمیلاز را هم در محیط آزمایشگاه و هم در مطالعات حیوانی مهار کرده که سبب افزایش کمتری در گلوکز پلاسما و سطح انسولین پلاسما بدنبال مصرف یک وعده¬ غذایی می‌شود و می‌تواند یک کاهش وزن خفیف هم ایجاد کند. وجوه تشابه بین یک بازدارنده¬ آلفا –آمیلاز پانکراتیک و دو دارو که یک آنزیم مرتبط (آلفا- گلیکوسیداز) در هضم نشاسته را مهار می‌کنند، یعنی آکاربوزacarbose (یک مشتق مالتوتتروز) و میگلیتول
miglitol  (N- hydroxyethyl-1-deoxynojirimycin یک ماده شبیه به مونوساکارید) وجود دارد. هر دواین داروها سطوح گلوکز سرمی حالت ناشتا وpostprandial را کاهش داده و اثر خفیفی بر کاهش وزن دارند. مکانیزم احتمالی عملکرد این مواد نامشخص است اما می¬توان به علت از دست دادن انرژی به علت تخمیر روده‌ای زیاد الیگوساکاریدها و مالتوز یا به علت افزایش آدیپونکتین در اثر مصرف داروها باشد.

اثرات جانبی گوارشی شامل اسپاسم شکمی، تهوع، استفراغ، اسهال، نفخ و سرو صداهای شکمی می‌باشد. این عوارض بویژه در افرادی که آکاربوز یا میگلیتول مصرف کرده و مقادیر زیادی کربوهیدرات هضم نشده در روده بزرگ آنها در معرض تخمیر و تبدیل به اسیدهای چرب کوتاه زنجیره وگازهای متان و هیدروژن قرار می‌گیرد، شایع تر است.

از آنجایی که این اثرات جانبی در افرادی که فازئولامین مصرف می¬کنند به ندرت دیده شده است، این عقیده وجود دارد که این ماده احتمالا فعالیت آلفا – آمیلاز را در بدن مهار نکرده و یا به طور ضعیفی مهار می‌کند. این علائم گوارشی معمولا به دنبال تخمیر نشاسته¬ هضم نشده توسط فلورای باکتریایی روده¬ بزرگ روی می‌دهد.
فرضیه‌هایی که برای حمایت از اثرات مهار آلفا –آمیلاز در کاهش وزن وجود دارد، می‌تواند شامل کاهش در ترشح انسولین بعد از غذا به دنبال آن جلوگیری از هایپوگلیسمی واکنشی و در نتیجه کنترل اشتها باشد. داشته باشد. مکانیسم¬های ناشناخته‌ای نیز ممکن است وجود داشته باشد.
فازئولامین در دهه 1980 تحت عنوان بلاکر نشاسته برای کنترل هایپرگلیسمی و چاقی وارد بازار شد اما اثرات ناچیزی بر سطح گلوکز پلاسما و کنترل وزن داشت که احتمالا به علت استفاده از ترکیبات دارای ناخالصی و کمبود بازدارنده¬های آلفا -آمیلاز بوده است.

باز دارنده¬‌های جدید آلفا –آمیلاز بسیار خالص بوده و فعالیت آلفا –آمیلازی بیشتری دارد. تحقیقات و آزمایشات بالینی بیشتری برای تعیین اینکه فازئولامین جدید تا چه اندازه در کاهش گلوکز بعد از غذا و کنترل وزن نقش دارد، مورد نیاز است.

ادامه بستن متن
فارماکوکینتینک: مطالب کمی در مورد فارماکوکینتیک فازئولامین در دست است و تحقیقات بیشتری برای بررسی پایداری ... مطالب کمی در مورد فارماکوکینتیک فازئولامین در دست است و تحقیقات بیشتری برای بررسی پایداری فازئولامین در معده و روده¬ کوچک مورد نیاز است.

ادامه بستن متن
موارد مصرف: شواهدی مبنی بر فعالیت هایپوگلیسمیک و کنترل اشتهای بازدارنده¬ آلفا –آمیلاز یا همان بلاکر نشاسته به ... شواهدی مبنی بر فعالیت هایپوگلیسمیک و کنترل اشتهای بازدارنده¬ آلفا –آمیلاز یا همان بلاکر نشاسته به دست آمده از لوبیای سفید به نام phaseolus vulgaris وجود دارد. این ترکیب می‌تواند در پیشگیری و درمان دیابت و چاقی مفید بوده و اینکه در مقابل سرطان کولورکتال نقش محافظتی دارد یا خیر، در حال حاضر بر پایه¬ دانستنی¬های تئوریک است و باید به اثبات برسد.

ادامه بستن متن
موارد منع مصرف : محصولات حاوی آلفا-آمیلاز (فازئولامین) نباید توسط افرادی که به هر یک از اجزای این محصولات حساسیت ... محصولات حاوی آلفا-آمیلاز (فازئولامین) نباید توسط افرادی که به هر یک از اجزای این محصولات حساسیت دارند، مصرف شود.

ادامه بستن متن
موارد احتیاط: افراد مبتلا به دیابت نوع دو در صورت تمایل به مصرف این محصول حتما باید با پزشک خود مشورت کنند. مصرف ... افراد مبتلا به دیابت نوع دو در صورت تمایل به مصرف این محصول حتما باید با پزشک خود مشورت کنند. مصرف این مکمل در دوران بارداری و شیردهی غیر مجاز است.

ادامه بستن متن
عوارض جانبی: اگر فازئولامین آلفا-آمیلاز پانکراس را مهار کند، عوارض گوارشی مانند نفخ، درد شکمی، تهوع، اسهال و ... اگر فازئولامین آلفا-آمیلاز پانکراس را مهار کند، عوارض گوارشی مانند نفخ، درد شکمی، تهوع، اسهال و استفراغ ممکن است اتفاق بیفتد.

ادامه بستن متن
تداخلات: هیچ گونه تداخلی با داروها، غذاها و مکملهای غذایی گزارش نشده است.

هیچ گونه تداخلی با داروها، غذاها و مکملهای غذایی گزارش نشده است.

ادامه بستن متن
نحوه و میزان مصرف: فازئولامین در کپسولهای 500 تا 600 میلی¬گرمی در دسترس است. کسانیکه فازئولامین مصرف می¬¬کنند، 2 قرص ... فازئولامین در کپسولهای 500 تا 600 میلی¬گرمی در دسترس است. کسانیکه فازئولامین مصرف می¬¬کنند، 2 قرص قبل از صبحانه یا 2 قرص به طور جداگانه قبل از هر وعده مصرف می-کنند.

ادامه بستن متن