بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ثبت نام مراکز ارائه دهنده سلامت

•    چنانچه نام مرکز مورد نظر شما در لیست این وبسایت وجود ندارد، میتوانید به جهت استفاده سایر هوطنان از اطلاعاتی که در اختیار دارید، از این بخش نسبت به اضافه کردن نام و مشخصات آن اقدام نمائید.

•    اطلاعات وارد شده از سوی شما، پس از بررسی توسط گروه تحریریه وبسایت، نهایت تا سه روز کاری در لیست اضافه خواهد شد.

•    در صورت درخواست تغییرات یا اصلاح در اطلاعات موجود در وبسایت از طریق فرم ( تماس با ما ) به تحریریه سایت اطلاع دهید تا تغییرات اعمال شود.

•    لازم به ذکر است، تکمیل کلیه فیلدها ضروی نیست و شما می توانید صرفا فیلدهایی را تکمیل کنید که از اطلاعات آن اطمینان کامل دارید و تکمیل سایر فیلدها را برعهده گروه تحریریه وبسایت قرار دهید.

•    از همکاری و حسن دقت شما در این زمینه، صمیمانه سپاسگزاریم.

     
     
     
 
شماره موبایل صرفا جهت درج در پنل مدیریت است و برای عموم نمایش داده نمی شود