بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مصرف داروی گیاهی ایرانی توسط مردان نابارور می تواند نتیجه باروری را بهبود بخشد

مصرف داروی گیاهی ایرانی توسط مردان نابارور می تواند نتیجه باروری را بهبود بخشد
محققان ایرانی نشان دادند مصرف یک فرمول گیاهی حاوی گیاهان دارویی مختلف ایرانی می تواند تاثیر بسیار خوبی در روند باروری مردان بگذارد.

در مطالعه ای که در سال 2014 انجام شد، تاثیر فرمولاسیون گیاهی TOPALAF که حاوی پودر گیاهان دارویی مختلفی همچون خارخسک (تریبولوس)، ثعلب نر (Orchis mascula)، خرما (Phoeenix dactylifera)، تره کوهی (Allium ampeloprasum)، شاهی (Lepidium sativus)، بادام (Amygdalus communis) و انجیر (Ficus carica) بود بر پارامترهای اسپرم مردان نابارور و نیز نتیجه باروری آنها ارزیابی شد.

این تحقیق بر روی 62 مرد انجام شد که 32 نفر آنها گروه تحت درمان و 30 نفر گروه کنترل بودند. گروه تحت درمان فرمولاسیون گیاهی TOPALAF را بصورت سه بار در هفته به مدت 3 ماه مصرف کردند، گروه دیگر نیز دارونما مصرف کردند.

پارامترهای اسپرم قبل و بعد از مصرف فرمولاسیون گیاهی ارزیابی شده  با گروه کنترل مقایسه شد. همچنین میزان نرخ باروری مردان نیز پس از مصرف این مکمل گیاهی ارزیابی شد.

نتایج بدست آمده نشان داد، پس از مصرف سه ماهه مکمل فوق، افزایش چشمگیری در تعداد اسپرم ها و میزان تحرک آنها در گروه تحت درمان در مقایسه با گروه دارونما مشاهده می شود. اما تفاوت بین شکل نرمال اسپرم ها قبل و بعد از مصرف مکمل چندان چشمگیر نبود.

همچنین نتایج نشان داد نرخ باروری کلینیکی در گروه درمان 18/75 درصد است در حالی که این آمار برای گروه کنترل تنها 3/3 درصد بود.

این نتایج نشان می دهد فرمولاسیون گیاهی TOPALAF استفاده شده در این مطالعه می تواند در درمان ناباروری مردان مفید باشد.

این مطالعه در سال 2014 در مجله Advances in Environmental Biology به چاپ رسید.
مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد