بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مصرف رودیولارز می تواند عملکرد ورزشی استقامتی را بهبود بخشد

مصرف رودیولارز می تواند عملکرد ورزشی استقامتی را بهبود بخشد
تحقیقات نشان می دهد گیاه رودیولارز می تواند ظرفیت ورزشی در افراد سالم جوان را افزایش دهد.

در مطالعه ای که توسط محققان بلژیکی انجام شد، تاثیر مصرف چهار هفته ای رودیولارز بر ظرفیت فیزیکی، قدرت عضلانی، سرعت حرکت اندام، زمان عکس العمل و میزان حضور ذهن بررسی شد.

در این تحقیق یک بررسی مبتنی بر گروه کنترل بر روی 24 نفر در دو بخش انجام شد که هر بخش آن 2 روز طول کشید. در روز اول، یک ساعت پس از مصرف رودیولارز (200 میلی گرم عصاره رودیولارز حاوی 3 درصد روزاوین بعلاوه یک درصد سالیدروسید بعلاوه 500 میلی گرم نشاسته) یا دارونما (700 میلی گرم نشاسته) سرعت حرکت اندام (آزمون ضربه زدن صفحه)،  زمان واکنش سمعی و بصری و توانایی حفظ تمرکز در این افراد ارزیابی شد.

در روز دوم پس از مصرف رودیولارز مثل روز اول، حداکثر گشتاور ایزومتریک زانو و ظرفیت ورزشی استقامتی اندازه گیری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد، افرادی که رودیولارز مصرف کرده بودند، در مقایسه با گروه کنترل، زمان رسیدن به خستگی شان از 8/16 دقیقه به 2/17 دقیقه افزایش یافت. در مجموع مصرف رودیولارز باعث بهبود ظرفیت ورزشی استقامتی در افراد سالم جوان بررسی شده شد اما بر روی پارامترهای دیگر تاثیر چشمگیری نداشت. همچنین این پاسخ به مصرف رودیولارز به مدت 4 هفته بدون تغییر باقی ماند.


این تحقیق در سال 2004 در مجله International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism به چاپ رسید.
مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد