بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

آیا سطح ویتامین D با عملکرد غده تیرویید ارتباط است؟

آیا سطح ویتامین D با عملکرد غده تیرویید ارتباط است؟
ویتامین D هورمونی است که از طریق گیرنده های آن نه تنها به سیستم اسکلت بدن بلکه به تعداد زیادی از بافت های هدف دیگر منتقل می شود. یکی از این بافت های مهم برای دریافت ویتامین D غده تیرویید است. در سالهای اخیر پیشنهاد شده است که ویتامین D با بیماری های خود ایمنی تیروئید در ارتباط است.

در مطالعه ای که اخیرا انجام شد، ارتباط بین سطح ویتامین D در بدن با عملکرد تیرویید و مثبت بودن آنتی بادی های تیروئید ارزیابی شد.

در این تحقیق که در کشور پرتغال انجام شد، 500 نفر مشارکت داشتند. در این بین 286 نفر زن و 214 نفر مرد بودند. میانگین سنی این افراد حدود 53 سال بود. نمونه های خونی آنها بصورت ناشتا جمع آوری شد و میزان کلسیم، 25-هیدروکسی ویتامین D، PTH، TSH، FT4، FT3 و آنتی بادی های تیرویید در آنها اندازه گیری شد.

نتایج نشان داد میزان تیروکسین آزاد (FT4)، تری یدو تیرونین آزاد (FT3)، TSH و آنتی بادی تیرویید ارتباط خطی چندان چشمگیری با سطح 25-هیدروکسی ویتامین D ندارد.

پس از اینکه داده ها براساس جنسیت و سن دسته بندی شدند نیز مشخص شد که سطح تیروکسین آزاد (FT4)، تری یدو تیرونین آزاد (FT3) و TSH با سطح 25-هیدروکسی ویتامین D و سطح پایین ویتامین D در این افراد ارتباطی ندارد.

در مجموع، نتایج بدست آمده در این مطالعه از این قضیه که سطح ویتامین D با عملکرد غده تیرویید در ارتباط است، حمایت نمی کند و برای بررسی این ارتباط باید تحقیقات بیشتری انجام شود.

نتایج این تحقیق در نوزدهمین کنگره اروپایی درون ریزشناسی که در تاریخ 20 تا 23 ماه می در لیسبون پرتغال برگزار شد، ارائه گردید.
منابع و رفرنس ها:

Source & Reference

Association of vitamin D levels with thyroid function and autoimmunity

Endocrine Abstracts (2017) 49 GP205, DOI:10.1530/endoabs.49.GP205, 19th European Congress of Endocrinology...

برای مشاهده مقاله روی سایت مبدا به زبان اصلی اینجا کلیک کنیدمکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد