بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر داروی گیاهی ماکا بر رضایت جنسی مردان بزرگسال

 تاثیر داروی گیاهی ماکا بر رضایت جنسی مردان بزرگسال
محققان نشان دادند گیاه دارویی ماکا می تواند رضایت از رابطه جنسی در افراد بزرگسال را افزایش دهد.

در مطالعه ای که محققان پرویی انجام دادند، تاثیر مصرف دوزهای مختلف گیاه دارویی Lepidium meyenii معروف به ماکا (MACA) به مدت 12 هفته بر رضایت جنسی مردان بزرگسال ارزیابی شد.

هدف از این مطالعه این بود که محققان متوجه شوند تاثیرات گیاه ماکا بر موضوعات مرتبط با رضایت جنسی به دلیل اثرات آن بر خلق و خوی است یا به دلیل تاثیر آن بر سطح تستوسترون.

در این تحقیق مردانی که در سنین 21 تا 56 سال بودند، گیاه دارویی ماکا را در یکی از دوزهای 1500 یا 3000 میلی گرم دریافت کرده و یا دارونما مصرف کردند.

میزان رضایت جنسی، میزان افسردگی و میزان اضطراب در هفته های 4، 8 و 12ام درمان اندازه گیری شد.

نتایج نشان داد از هفته 8ام درمان بهبود چشمگیری در میزان رضایت جنسی مشاهده می شود.

اما میزان سطح تستوسترون و استراستال در این افراد قبل و بعد از درمان با ماکا و نیز در مقایسه با گروه کنترل تفاوت چندانی نداشت.

بررسی های دقیق تر این گروه نشان داد که گیاه ماکا تاثیرات مثبت اما مستقلی بر رضایت جنسی در هفته های 8 ام و 12ام درمان می گذارد و این تاثیرات به دلیل تغییر در میزان افسردگی، اضطراب یا سطح تستوسترون و استراستال نبود.

براساس این مطالعه مشخص شد گیاه دارویی ماکا می تواند رضایت از رابطه جنسی در افراد بزرگسال را افزایش دهد هر چند در این مطالعه مکانیسم دقیق اثرگذاری آن مشخص نشد.

نتایج این تحقیق در سال 2002 در مجله Andrologia به چاپ رسید.
منابع و رفرنس ها:

Source & Reference

Effect of Lepidium meyenii (MACA) on sexual desire and its absent relationship with serum testosterone levels in adult healthy men

Andrologia, Volume 34, Issue 6, December 2002 , Pages 367–372...

برای مشاهده مقاله روی سایت مبدا به زبان اصلی اینجا کلیک کنیدمکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد