بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر عصاره سنبل الطیب بر اضطراب در پرستاران اورژانس

تاثیر عصاره سنبل الطیب بر اضطراب در پرستاران اورژانس
امروزه فشارهای کاری روزمره بطور روزافزونی در حال افزایش است و کارمندان برخی از مشاغل استرس های کاری فراوانی را تحمل می کنند. این استرس ها و فشارها تا حد زیادی زندگی آنها و سلامتی عمومی آنها را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین یافتن روش های درمانی موثر برای از بین بردن استرس و اضطراب کاری موضوعی بسیار مهم است.

والرین یا سنبل الطیب یک گیاه دارویی قدیمی است که به نام علف گربه نیز شناخته می شود. یکی از معروفترین کاربردهای دارویی آن به عنوان تسکین دهنده و از بین برنده اضطراب است. اما تحقیقات علمی کمی در رابطه با کارایی واقعی آن در زمینه از بین بردن اضطراب انجام شده است.

در مطالعه ای که در سال 2015 توسط محققان ایرانی انجام شد، تاثیر عصاره سنبل الطیب بر اضطراب پرستارانی که در بخش اورژانس مشغول به فعالیت بودند ارزیابی شد.

این بررسی بر روی 38 پرستاری که دارای سطح بالایی از اضطراب و فشار کاری بودند انجام شد. این افراد به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول کپسول های خوراکی که حاوی 530 میلی گرم از عصاره سنبل الطیب بود را بصورت دو بار در روز به مدت 8 هفته مصرف کردند. گروه کنترل نیز دارونما با همان دستور مشابه مصرف کردند. میزان اضطراب پرستاران با استفاده از تست های معتبر اندازه گیری شد.

نتایج نشان داد که پس از 8 هفته مصرف کپسول های حاوی عصاره سنبل الطیب، سطح اضطراب به مقدار قابل توجهی در گروه مصرف کننده نسبت به گروه کنترل کاهش پیدا کرده است.

این یافته، با توجه به عوارض جانبی بسیار اندک عصاره سنبل الطیب، نشان می دهد که عصاره این گیاه می تواند برای کاهش اضطراب برای افراد مختلف تجویز شود.

این مطالعه در مجله Avicenna Journal of Phytomedicine به چاپ رسید.
مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد