بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط بین سطح ویتامین D و وضعیت تستوسترون در مردان

ارتباط بین سطح ویتامین D و وضعیت تستوسترون در مردان
تحقیقات نشان می دهد سطح 25-هیدروکسی ویتامین D با وضعیت تستوسترون در مردان میانسال در ارتباط است.

مطالعات پیشین نشان داده بود که هیپوگنادیسم در مردان با سطح پایین ویتامین D در بدن آنها در ارتباط است. هیپوگنادیسم در مردان به معنای تولید کمتر از میزان مورد نیاز اسپرم یا تستوسترون توسط بیضه ها است.

اما هیچ گزارشی در مورد بررسی تاثیر ویتامین D بر سطح تستوسترون در مردان پیش از این وجود نداشت.

در مطالعه ای که در سال 2015 توسط محققان کره ای انجام شد، ارتباط بین سطح تستوسترون و سطح ویتامین D سرم مورد بررسی قرار گرفت. همچنین آنها اثرات تغییر فصل را بر روی این ارتباط ارزیابی کردند.

در این بررسی، میزان  25-هیدروکسی ویتامین D سرم، تستوسترون کل و تستوسترون آزاد در 652 مرد کره ای که بیش از 40 سال سن داشتند اندازه گیری شد.

میانگین سنی این افراد حدود 57 سال، میانگین سطح 25-هیدروکسی ویتامین D سرم، تستوسترون کل و تستوسترون آزاد نیز در آنها به ترتیب 21 نانوگرم بر میلی لیتر، 5 نانوگرم بر میلی لیتر و 8 نانوگرم بر میلی لیتر بود.

بررسی های دقیق تر این گروه نشان داد سطح ویتامین D این افراد ارتباط مثبتی با میزان تستوسترون کل و تستوسترون آزاد دارد. افرادی که دارای کمبود ویتامین D بودند در معرض خطر بیشتری نسبت به سطح پایین تستوسترون کل و تستوسترون آزاد قرار داشتند.

همچنین بررسی های این گروه نشان داد ارتباط فوق در فصول مختلف یکسان است.

نتایج این تحقیق در مجله Asian Journal of Andrology به چاپ رسید.
مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد