بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط بین قاعدگی و کمبود آهن در زنان جوان

ارتباط بین قاعدگی و کمبود آهن در زنان جوان
شیوع کمبود آهن در میان زنان غیربارداری که در سنین باروری هستند در امریکا به شکل قابل توجهی در حال افزایش است.

غربالگری کمبود آهن در مطالعات بالینی براساس اندازه گیری میزان هموگلوبین انجام می شود. اما هموگلوبین شناساگری است که کمبود آهن را در مراحل پیشرفته آن نشان می دهد و برای شناسایی در مراحل اولیه چندان مفید نیست. بنابراین نیاز است که روش های آزمایشگاهی ارزان قیمتی برای تشخیص کمبود آهن قبل از پیشرفت آن به مرحله کم خونی توسعه پیدا کند.

برای دست یابی به این منظور، در مطالعه ای که اخیرا انجام شد، غربالگری کمبود آهن و خطرات آن در میان زنان غیرکم خون که در سنین باروری هستند ارزیابی شد.

در این مطالعه زنانی انتخاب شدند که در سنین باروری بوده (12 تا 49 سال) و غیرکم خون بودند. این زنان به دو گروه جوان (12-21 سال) و میانسال (22-42 سال) تقسیم شدند.

مطالعات این گروه امریکایی نشان داد که در میان 6216 زن بررسی شده، 494 نفر مبتلا به کمبود آهن هستند (میزان شیوع 8 درصد). در میان زنان جوان تر غیر کم خون، 250 نفر دارای کمبود آهن بودند (میزان شیوع 9 درصد). اما در گروه میانسالان 244 نفر کمبود آهن داشتند (میزان شیوع 7 درصد). براین اساس شیوع کمبود آهن در میان زنان جوان تر بیش از زنان میانسال بود.

بررسی های بیشتر بر روی گروه زنان جوان تر نشان داد که قاعدگی آنها در طول سه سال تنها پارامتری است که به شدت با کمبود آهن در آنها در ارتباط است. هیچ فاکتور خطرناک دیگری برای کمبود آهن آنها را تهدید نمی کرد.

این نتیجه نشان می دهد سالهای اول قاعدگی تنها عامل تهدید کننده زنان جوان برای ابتلا به کمبود آهن و کم خونی است و زنان در این سنین باید اقدامات لازم برای رفع این خطر را انجام دهند.

این مطالعه در تاریخ 9 می 2017 در مجله PLoS One به چاپ رسید.
منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Association between menarche and iron deficiency in non-anemic young women

PLoS One. 2017 May 9;12(5):e0177183. doi: 10.1371/journal.pone.0177183. eCollection 2017
...


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد