بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مروری بر ارتباط وضعیت ویتامین D و چرخه قاعدگی

مروری بر ارتباط وضعیت ویتامین D و چرخه قاعدگی
ارزیابی وضعیت ویتامین D یک عامل مهم در زمینه مطالعه تغذیه ای و بهبود سلامت عمومی بوده و می تواند در پیشگیری و درمان کمبود ویتامین D در زنانی که در سنین باروری هستند تاثیرگذاری زیادی داشته باشد.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان امریکایی انجام شد، ارتباط بین وضعیت نشانگرهای ویتامین D (25-هیدروکسی ویتامین D و 25،1-دی هیدروکسی ویتامین D) با چرخه قاعدگی در زنان ارزیابی شد. این محققان در تلاش بودند که بدانند آیا تغییر نشانگرهای ویتامین D در زمان های مختلف چرخه اتفاق می افتد و آیا وضعیت ویتامین D در زنان با اختلالات چرخه قاعدگی در ارتباط است یا خیر.

در این مطالعه مروری، بررسی کاملی بر روی تمام تحقیقاتی که وضعیت ویتامین D را در زنانی که دارای چرخه قاعدگی منظم یا نامنظم بوده و حتی در زنانی که اختلالاتی در چرخه قاعدگی داشتند انجام شد.

جستجوها نشان داد که 12 مطالعه در این زمینه در بین سالهای 1998 تا 2016 انجام شده است که 10 مورد از آنها در امریکا، یک مورد در دانمارک و یک مورد در اردن انجام شده بود. با بررسی های دقیق مطالعات فوق موارد زیر مشاهده شد:

غلظت 25،1-دی هیدروکسی ویتامین D از 13 درصد تا 26 درصد از فاز فولیکولی اولیه تا اواخر فاز لوتئال در این مطالعات افزایش یافته بود. اما برعکس تغییراتی در غلظت 25-هیدروکسی ویتامین D در طول چرخه قاعدگی در مطالعاتی که آن را بررسی کرده بودند مشاهده نشد.

در دو مطالعه مشخص شده بود که ارتباط معکوسی بین غلظت  25-هیدروکسی ویتامین D و احتمال چرخه قاعدگی نامنظم یا طولانی وجود دارد. اما در برخی مطالعات نیز ارتباطی بین نشانگرهای ویتامین D و اختلالات چرخه قاعدگی مشاهده نشده بود.

مطالعات کم انجام شده در این راستا پیشنهاد می کند که تغییرات غلظت   1،25-دی هیدروکسی ویتامین D در تمام مدت چرخه قاعدگی اتفاق می افتد اما هنوز ارتباط آن با اختلالات چرخه واضح نیست.

با توجه به اهمیت این موضوع محققان پیشنهاد کردند که باید مطالعات دقیق تری در این زمینه انجام شود.

نتایج این تحقیق در ماه آوریل 2017 در مجله The FASEB Journal به چاپ رسید.منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:


Vitamin D Status and the Menstrual Cycle: A Systematic Review

April 2017, The FASEB Journal, vol. 31 no. 1 Supplement 786.12..


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد