بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر فولیک اسید بر وضعیت هموسیستئین و لیپوپروتئین در بیماران مبتلا به فشار خون اولیه

تاثیر فولیک اسید بر وضعیت هموسیستئین و لیپوپروتئین در بیماران مبتلا به فشار خون اولیه
تحقیقات جدید نشان می دهد مصرف مکمل های فولیک اسید می تواند بر وضعیت هموسیستئین و چربی خون تاثیرات زیادی بگذارد.

در مطالعه ای که اخیرا در این راستا انجام شد، محققان تاثیر مصرف مکمل های فولیک اسید بر غلظت هموسیستئین، کلسترول کل، کلسترول HDL و LDL، تری گلیسرید، آپوپروتئین Al و آپوپروتئین B را در بیمارانی که از فشار خون اولیه رنج می برند ارزیابی کردند.

این تحقیقات بر روی 42 بیمار انجام شد. تمام بیماران با تست های آزمایشگاهی بررسی شده و موارد ذکر شده در بالا بعلاوه غلظت فولیک اسید در آنها اندازه گیری شد. سپس این بیماران به مدت 45 روز بصورت روزانه 15 میلی گرم مکمل های فولیک اسید خوراکی مصرف کردند و پس از این مدت مجددا تمام اندازه گیری ها بر روی این افراد تکرار شد.

نتایج بدست آمده نشان داد که پس از مصرف مکمل های فولیک اسید به مدت 45 روز، کاهش قابل توجهی در غلظت هموسیستئین در کنار افزایش کلسترول HDL، افزایش غلظت آپوپروتئین Al و کاهش غلظت آپوپروتئین B در این افراد مشاهده شده است.

نتایج بررسی های آماری این گروه نشان داد که ارتباط چشمگیری بین کاهش غلظت هموسیستئین و افزایش غلظت کلسترول HDL، و همچنین بین افزایش غلظت فولیک اسید و افزایش غلظت آپوپروتئین Al در بیمارانی که مکمل های فولیک اسید مصرف کرده اند وجود دارد.

کاهش در غلظت هموسیستئین از طریق مصرف مکمل های فولیک اسید می تواند باعث تغییرات کمی مهمی در پارامترهای چربی و لیپوپروتئین شده و در نتیجه می تواند باعث کاهش خطرات مربوط به تصلب شریان شود.

این مطالعه به تازگی در مجله Journal of Nutritional Science and Vitaminology به چاپ رسیده است.


بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد