بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر تلفیقی فولیک اسید و سولفات روی بر فاکتورهای باروری مردان

تاثیر تلفیقی فولیک اسید و سولفات روی بر فاکتورهای باروری مردان
محققان نشان دادند مصرف مکمل های سولفات روی و فولیک اسید می تواند تاثیر خوبی بر فاکتورهای باروری مردان بگذارد.

در تحقیقی که توسط دانشمندان هلندی انجام شد، تاثیر درمانی سولفات روی و فولیک اسید بر متغیرهای مایع منی در مردان بارور و نابارور ارزیابی شد.

این تحقیقات بر روی 108 مرد بارور و 103 مرد که باروری آنها به هر دلیلی کاهش یافته بود انجام شد.

هر دو گروه بطور تصادفی یکی از 4 روش درمانی زیر را به مدت 26 هفته دریافت کردند:
1-مصرف فولیک اسید و دارونما
2-مصرف سولفات روی و دارونما
3-مصرف سولفات روی و فولیک اسید
4-مصرف دو دارونما

فولیک اسید با دوز روزانه 5 میلی گرم و سولفات روی با دوز روزانه 66 میلی گرم به این افراد داده شد.

قبل و بعد از درمان با این مکمل ها، از این افراد نمونه های منی و خون گرفته شده و در آنها غلظت اسپرم، تحرک آن و شکل آن براساس دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی اندازه گیری شد. همچنین غلظت روی و فولات در خون این افراد نیز اندازه گیری شد.

نتایج نشان داد مردانی که باروری آنها کاهش یافته بود، با مصرف این مکمل ها، به مقدار قابل توجه 74 درصد افزایش در تعداد کلی اسپرم های نرمال و نیز یک افزایش 4 درصدی در تعداد اسپرم های غیرنرمال نشان دادند. نتایج تقریبا مشابهی در مورد مردان بارور نیز بدست آمد.

این یافته نشان می دهد مصرف تلفیقی سولفات روی و فولیک اسید می تواند تعداد کلی اسپرم های نرمال در مردان بارور و نابارور را افزایش داده و تا حد زیادی به باروری بهتر آنها کمک کند.

نتایج این تحقیق در سال 2002 در مجله Fertility and Sterility به چاپ رسید.مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد