بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

کمبود ویتامین B1 و B12 در افرادی که دچار نوعی اختلال در سامانه عصبی خودمختار هستند

کمبود ویتامین B1 و B12 در افرادی که دچار نوعی اختلال در سامانه عصبی خودمختار هستند

تحقیقات جدید نشان داد افرادی که دچار کمبود ویتامین B1 هستند ممکن است دچار نوعی از اختلال در سامانه عصبی خودمختار خود شوند.

سندرم تاکی کاردی ارتواستاتیک وضعیتی (Postural orthostatic tachycardia syndrome) نوعی اختلال ناهمگن در سامانه عصبی خودمختار است که می تواند از علل متعددی ناشی شود.

تحقیقات گذشته نشان داده بود که شیوع کمبود ویتامین B12، ویتامین D و آهن در بیمارانی که مبتلا به سندرم فوق هستند مشاهده شده است.

در مطالعه ای که به تازگی توسط یک محقق آمریکایی انجام شد، شیوع کمبود ویتامین B1 و در مبتلایان به سندرم تاکی کاردی ارتواستاتیک وضعیتی ارزیابی شده و پاسخ این بیماران به مکمل های ویتامین B1 نیز بررسی شد.

در این مطالعه داده های پزشکی 65 فرد مبتلا به سندرم تاکی کاردی ارتواستاتیک وضعیتی ارزیابی شد. میانگین سنی این افراد 32 سال بود و 82 درصد آنها زن بودند.

نتایج بررسی ها نشان داد که 6 درصد از افراد مبتلا به سندرم فوق دارای کمبود ویتامین B1 هستند.همچنین مشخص شد، از هر 4 نفری که دارای کمبود ویتامین B1 هستند، 1 نفر با مصرف مکمل های خوراکی ویتامین B1 پیشرفت چشمگیری در بهبود بیماری فوق نشان داده اند.

با توجه به نتایج این مطالعه، پیشنهاد شد که در افراد مبتلا به سندرم تاکی کاردی ارتواستاتیک وضعیتی تست وضعیت ویتامین B1 انجام شده و در درمان این بیماری از مکمل های ویتامین B1 استفاده شود.

نتایج این مطالعه در تاریخ 21 می 2017 در مجله Neurological Research به چاپ رسید.http://www.tandfonline.com

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد