بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

خطر کمبود آهن در زنان باردار چاق بیشتر است

خطر کمبود آهن در زنان باردار چاق بیشتر است
تحقیقات جدید نشان داد شیوع کم خونی و کمبود آهن در زنان به چاقی یا شاخص توده بدن آنها بستگی دارد و در زنان چاق شایع تر است.

در مطالعه ای که به تازگی به چاپ رسید، دانشمندان ارتباط بین کمبود آهن و چاقی را در زنان باردار ارزیابی کردند.

در این تحقیق زنان بارداری که در یک بیمارستان در سودان  بستری بودند مورد آزمایش قرار گرفتند. میزان فریتین سرم و نشانگرهای گلبول های قرمز در این افراد اندازه گیری شد. این زنان براساس شاخص توده بدن آنها به چهار گروه زیر تقسیم شدند:

زنان کم وزن: شاخص توده بدن کمتر از 5/18 کیلوگرم بر متر مربع
زنان با وزن نرمال: شاخص توده بدن بین 5/18 تا 9/24 کیلوگرم بر متر مربع
زنان دارای اضافه وزن: شاخص توده بدن بین 25 تا  9/29 کیلوگرم بر متر مربع
زنان چاق: شاخص توده بدن بیشتر از 30 کیلوگرم بر متر مربع

در بین 423 زنی که مورد بررسی قرار گرفتند، 2 نفر کم وزن (5/0 درصد)، 126 نفر دارای وزن نرمال (8/29 درصد)، 224 نفر دارای اضافه وزن (53 درصد) و 71 نفر چاق (8/16 درصد) بودند.

بطور کلی میزان شیوع کم خونی (هموگلوبین کمتر از 11 گرم بر دسی لیتر)، کمبود آهن (فریتین کمتر از 15 میکروگرم بر لیتر) و کم خونی ناشی از کمبود آهن در تمام این زنان به ترتیب 7/57 درصد، 3/21 درصد و 1/12 درصد بود.

قسمت مهم نتایج این بود که زنان چاق در مقایسه با زنانی که شاخص توده بدن نرمال داشتند به تعداد کمتری در معرض کم خونی قرار داشتند اما به تعداد بیشتری در معرض کمبود آهن بودند.

این نتایج نشان داد شاخص توده بدن تاثیر بسیار زیادی در جهت گیری کم خونی و کمبود آهن در زنان باردار دارد و کمبود آهن در زنان چاق شایع تر است.

نتایج این مطالعه در تاریخ 29 آوریل 2017 در مجله Macedonian Journal of Medical Sciences به چاپ رسید.
مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد