بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اخبار دیابت:تاثیر ویتامین E بر اختلالات قلبی عروقی در افراد دیابتی

اخبار دیابت:تاثیر ویتامین E بر اختلالات قلبی عروقی در افراد دیابتی
امروزه شواهد متقاعدکننده در مورد اهمیت استرس اکسیداتیو در پیشرفت عوارض عروقی مشاهده شده است. همچنین مطالعات مشاهده ای پیشنهاد داده اند که ویتامین E می تواند از این عوارض عروقی پیشگیری کند. با این وجود تعدادی از مطالعات بالینی در نشان دادن مزایای مکمل های ویتامین E در پیشگیری از اختلالات عروقی در افراد دیابتی با شکست مواجه شده اند.

یک توضیح محتمل برای شکست ویتامین E در این زمینه می تواند انتخاب نامناسب بیماران مورد مطالعه باشد.

در مطالعه ای که به تازگی انجام شد تاثیر ویتامین E بر اختلالات قلبی عروقی در افراد دیابتی مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین در این مطالعه تلاش شد تا شواهد بالینی و توضیحات مکانیسمی در مورد این موضوع ارائه شود که چرا برخی از افراد، براساس ژنوتیپ هاپتوگلوبین آنها، ممکن است اثرات محافظتی مکمل های ویتامین E بر اختلالات قلبی عروقی را پس بزنند.

در این مطالعه داده های بالینی از مطالعات گوناگون ارائه شد که نشان می داد یک تداخل فارماکوژنومیک بین ژنوتیپ هاپتوگلوبین و ویتامین E در پیشرفت اختلالات قلب عروقی وجود دارد. با این وجود،  بطور ویژه، در افراد مبتلا به انواع دیابت ها و ژنوتیپ هاپتوگلوبین2-2، نشان داده شد که مصرف ویتامین E با کاهش 35 درصدی اختلالات قلبی عروقی در ارتباط است.

این یافته نشان می دهد ویتامین E می تواند در کاهش اختلالات قلبی عروقی در افراد دیابتی بسیار موثر باشد.

نتایج این مطالعه در 27 آوریل 2017 در مجله Current Diabetes Reports به چاپ رسید.منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:


Interaction Between the Haptoglobin Genotype and Vitamin E on Cardiovascular Disease in Diabetes

Curr Diab Rep (2017) 17: 42. doi:10.1007/s11892-017-0868-1

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد