بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

دانش زنان باردار و شیرده در مورد ریزمغذی ید

دانش زنان باردار و شیرده در مورد ریزمغذی ید

ید یکی از ریزمغذی های مهم مورد نیاز برای بدن است که دانش افراد در مورد آن بسیار اندک است. کمبود دانش در مورد ید می تواند خطرات کمبود ید را مخصوصا در زنان باردار و شیرده افزایش می دهد.

در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان نروژی انجام شد، دانش زنان باردار و شیرده در مورد ریزمغذی ید ارزیابی شد. همچنین در این مطالعه بررسی شد که آیا دانش موجود در مورد ید بر وضعیت ید در بدن افراد تاثیرگذار است یا خیر.

در این مطالعه بررسی هایی بر روی 804 زن باردار و 175 زن شیرده در سنین 18 تا 44 سالگی که در شهر اسلو در نروژ ساکن بودند انجام شد. دانش افراد در مورد ید براساس پرسشنامه هایی که افراد پر کردند ارزیابی شد. همچنین غلظت ید در ادرار و شیر این زنان با استفاده از دستگاه پلاسمای جفت شده القایی در تلفیق با طیف سنج جرمی اندازه گیری شد.

نتایج نشان داد که 75 درصد از زنان باردار و 55 درصد از زنان شیرده امتیازی که درباره دانش در مورد ریزمغذی ید کسب کردند صفر تا پایین بود. تنها زنانی که تحصیلات بالا داشته و خودشان اطلاعاتی در مورد ید کسب کرده بودند نمره بالایی در ارزیابی کسب کردند.

در بین زنان شیرده با افزایش سن میزان دانش در مورد ید نیز افزایش نشان می داد. اما نتایج نشان داد که دانش افراد در مورد ید ارتباطی با وضعیت ید در زنان باردار و شیرده ندارد.

با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق به نظر می رسد آموزش عمومی در مورد اهمیت ریزمغذی ید در جهت افزایش آگاهی افراد مخصوصا زنان باردار و شیرده موضوعی است که باید در دستور کار سیاست گزاران قرار گیرد.

این مطالعه در تاریخ 13 می 2017 در مجله Nutrients  به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Knowledge about Iodine in Pregnant and Lactating Women in the Oslo Area, Norway

Nutrients 2017, 9(5), 493; doi:10.3390/nu9050493, Published: 13 May 2017
...


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد