بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط بین کمبود آهن و افسردگی در زنان

ارتباط بین کمبود آهن و افسردگی در زنان

کمبود آهن همچنان به عنوان شایع ترین کمبود ریزمغذی در دنیا به مسیر خود ادامه می دهد و زنانی که در سنین آغازی دوران قاعدگی قرار دارند به دلیل از دست دادن خون در فرآیند قاعدگی در بیشترین خطر نسبت به کمبود آهن قرار دارند.

اخیرا مشخص شده است که ارتباط عمیقی بین دوره قاعدگی و سطح ناکافی فریتین در زنان امریکایی وجود دارد. همچنین یافته های اخیر نشان می دهد که کمبود آهن حتی در غیاب کم خونی می تواند کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار دهد.

یکی از مهمترین فاکتورهای کیفیت زندگی که به کمبود آهن ارتباط داده می شود افسردگی است. اگرچه ارتباط بین کمبود آهن و افسردگی توسط برخی از مطالعات مشاهده ای حمایت می شود اما این یافته ها قدری ناسازگار هستند.

برای دست یابی به اطلاعاتی مستند در این راستا، در مطالعه ای جدید ارتباط بین وضعیت آهن و افسردگی به شکل دقیق تری مورد بررسی قرار گرفت.

در این مطالعه نمونه های خونی و داده های مربوط به افسردگی در 190 زن در سنین قبل از یائسگی جمع آوری و آنالیز شد. هموگلوبین کلی خون، هماتوکریت، فریتین سرم و TIBC سرم در این افراد اندازه گیری شد.

نتایج نشان داد براساس مقدار هماتوکریت کمتر از 38% و مقدار هموگلوبین کمتر از 12 گرم بر دسی لیتر، 15 درصد افراد مطالعه شده دارای کم خونی هستند. همچنین 73 درصد این افراد دارای سطح پایین فریتین سرم بودند (کمتر از 20 میلی گرم بر لیتر).

در مجموع 18 درصد این افراد دارای افسردگی متوسط تا شدید بودند.

این نتایج نشان می دهد سطح پایین آهن در زنان ارتباط چشمگیری با افزایش افسردگی در آنان  دارد.

این مطالعه در ماه آوریل 2017 در مجله The FASEB Journal به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:


Iron Deficiency and Depression in Female State Fair Attendees

The FASEB Journal, April 2017, vol. 31, no. 1, Supplement 298.6...


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد