بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل های آهن پاسخی به کم خونی ناشی از کمبود آهن: یافته های چند آزمایش جدید

مکمل های آهن پاسخی به کم خونی ناشی از کمبود آهن: یافته های چند آزمایش جدید

درمان جایگزین مصرف قرص آهن خوراکی تکیه گاه اصلی درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن است، اما برخی اعتقاد دارند این روش یک روش سخت و دشوار بوده و در برخی مواقع نیز کارایی لازم را ندارد.

اندازه گیری هموگلوبین در روز چهاردهم مصرف قرص آهن خوراکی راهی بسیار موثر برای درک تاثیر قرص های آهن است. با این اندازه گیری می توان دریافت که آیا بیمار نیاز به تغییر از مصرف قرص آهن خوراکی به آهن داخل وریدی دارد یا خیر، یا اینکه اگر این نیاز وجود دارد چه زمانی باید این تغییر روش درمان انجام شود.

در جدیدترین مطالعات در مورد کمبود آهن، داده های حاصل از 5 آزمایش در مورد مقایسه آهن خوراکی و آهن داخل وریدی به عنوان درمان های جایگزین برای کم خونی ناشی از کمبود آهن ارزیابی شد.

در این مطالعه، افراد شروع به مصرف آهن خوراکی کردند و هموگلوبین آنها در روز 14 مصرف این قرص ها اندازه گیری شد. کسانی که سطح هموگلوبین آنها در روز 14 ام مصرف بیش از 1 گرم بر دسی لیتر افزایش داشت به عنوان افرادی که پاسخ مثبت به قرص خوراکی داده اند در نظر گرفته شدند. اما افرادی که سطح هموگلوبین آنها در روز 14 ام مصرف کمتر از 1 گرم بر دسی لیتر افزایش داشت به عنوان گروهی که پاسخ منفی به قرص خوراکی داده اند در نظر گرفته شدند.

نتایج نشان داد بیشتر افراد بررسی شده پاسخ مثبت به قرص خوراکی داده اند (73 درصد).

نسبت افرادی که سطح هموگلوبین آنها بیش از 1، یا 2 و یا 3 گرم بر دسی لیتر افزایش یافته بود در بین افرادی که کم خونی پس از زایمان داشتند بیشتر بود. این نسبت در بین افرادی که کم خونی ناشی از خونریزی شدید رحم یا خونریزی های مرتبط با دستگاه گوارش داشتند در حد متوسط بود و در بین افرادی که سایر دلایل کم خونی را داشتند این نسبت کمترین مقدار بود.

همچنین بررسی ها نشان داد که افزایش بیش از 1 گرم بر دسی لیتر در سطح هموگلوبین در روز 14هم مصرف قرص آهن، می تواند بطور صحیحی گویای این باشد که سطح هموگلوبین ناشی از مصرف قرص آهن خوراکی در روزهای 42 و 56 مصرف نیز در حد رضایت بخشی خواهد بود.

همچنین در این مطالعه درمان کم خونی با قرص آهن منجر به بهبود کیفیت زندگی و کاهش ضعف افراد شد.

نتایج این مطالعه نشان می دهد که پاسخ به هموگلوبین در روز 14هم مصرف قرص آهن شاهد بسیار خوبی در انتخاب نوع روش درمان کم خونی است و گویای این موضوع است که آیا درمان داخل وردیدی برای بیمار لازم است یا خیر. همچنین این مطالعه بخوبی کارایی قرص آهن خوراکی در درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن را نشان می دهد.

نتایج این مطالعه در تاریخ 26 آوریل 2017 در مجله The American Journal of Medicine به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:


Iron supplementation, response in iron-deficiency anemia: analysis of five trials

The American Journal of Medicine, Available online 26 April 2017, In Press...


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد