بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط بین سطح منیزیم و زودانزالی در مردان

ارتباط بین سطح منیزیم و زودانزالی در مردان

تحقیقات نشان می دهد که انزال زودرس در مردان می تواند با سطح منیزیم در پلاسمای منی آنها در ارتباط باشد.

در مطالعه ای که در این راستا انجام شد، ارتباط بین انزال زودرس در مردان با سطح منیزیم در سرم و پلاسمای منی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این تحقیق، بررسی ها بر روی 38 مرد انجام شد که 19 نفر از آنها از مشکل زودانزالی رنج می بردند. براساس استانداردها در این مطالعه افرادی که زمان تاخیر انزال شیاف در آنها کمتر از 1 دقیقه بود به عنوان افراد با انزال زودرس در نظر گرفته شدند. 19 نفر از افراد نیز به عنوان گروه کنترل زمان انزال عادی داشتند.

پرونده پزشکی همه افراد بررسی شده و همچنین برخی آزمایشات فیزیکی سیتماتیک و نیز مطالعات آزمایشگاهی بر روی این افراد انجام شد. میزان منیزیم در سرم و پلاسمای منی آنها نیز با استفاده از طیف سنجی جذب اتمی اندازه گیری شد.

نتایج نشان داد که میزان منیزیم پلاسما در منی افرادی که زودانزال بودند 7/94 میلی گرم بر لیتر و در گروه با انزال عادی 7/116 میلی گرم بر لیتر است. بنابر نتایج بدست آمده مشخص شد که ارتباط بسیار مهمی بین سطح منیزیم پلاسما در منی و انزال زودرس در مردان وجود دارد اما ارتباط بین منیزیم سرم و زودانزالی چندان چشمگیر نبود.

این مطالعه توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد و در سال 2006 در مجله BJU International به چاپ رسید.
منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Seminal plasma magnesium and premature ejaculation: a case-control study

BJU International, Volume 98, Issue 2, August 2006 , Pages 402–404
...


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد