بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر کمبود آهن بر مقدار برخی لنفوسیت و عملکرد ایمنی

تاثیر کمبود آهن بر مقدار برخی لنفوسیت و عملکرد ایمنی
آهن یک عنصر اساسی در سطوح سلولی و مولکولی برای تکامل مناسب و عملکرد موثر سیستم ایمنی بدن است.

کودکانی که دچار کمبود آهن هستند بیشتر در معرض عفونت ها بوده و تغییرات زیادی در پروفایل ایمنی آنها مشاهده می شود.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان مصری انجام شد، تغییرات کمی لنفوسیت های  CD4 و CD8 در میان کودکانی که کمبود آهن با علائم یا بدون علائم داشتند بررسی شد.

در این مطالعه وضعیت لنفوسیت های فوق در 30 کودکی که دارای کمبود آهن بدون علائم بودند اندازه گیری شد. همچنین این بررسی ها بر روی 28 کودکی که مبتلا به کمبود آهن با علائم بودند نیز انجام شد. 30 کودک سالم نیز به  عنوان گروه کنترل ارزیابی شدند.

نتایج بدست آمده نشان داد که کاهش قابل توجهی در درصد لنفوسیت  CD4+در میان کودکانی که کمبود آهن با علائم یا بدون علائم داشتند، در مقایسه با گروه کنترل، مشاهده می شود. اما درصد لنفوسیت های CD8+ در میان هر دو گروه مبتلا به کمبود آهن افزایش یافته بود.

این نتایج نشان می دهد که کمبود آهن با علائم یا بدون علائم در کودکان می تواند باعث تغییر نسبت سلولی لنفوسیت های CD4 و CD8  در آنها شود. بر این اساس، تشخیص زودهنگام و درمان کمبود آهن در کودکان برای پیشگیری از به خطر افتادن عملکرد ایمنی آنها موضوعی بسیار مهم برای تامین سلامتی آنهاست و باید بطور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

نتایج این تحقیق در تاریخ 11 می 2017 در مجله Comparative Clinical Pathology به چاپ رسید.منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:


Impact of iron deficiency anemia on CD4 and CD8-T lymphocytes among preschool-school children

Comp Clin Pathol (2017). doi:10.1007/s00580-017-2485-4, First Online: 11 May 2017...


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد