بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

کمبود آهن در دوران جنینی باعث آسیب های کلیوی می شود

کمبود آهن در دوران جنینی باعث آسیب های کلیوی می شود

امروزه کمبود آهن به شایع ترین کمبود ریزمغذی در سرتاسر دنیا تبدیل شده است و جمعیت های مختلفی را در طیف های اجتماعی و اقتصادی متفاوت تحت تاثیر قرار داده است.

 شیوع کم خونی ناشی از کمبود آهن در زنان باردار امروزه یک نگرانی بسیار مهم است. نرخ آن در کشورهای در حال توسعه 50-80 درصد و در کشورهای غربی 30 درصد است.

گروههای تحقیقاتی مختلف نشان داده اند که کمبود آهن در دوران جنینی باعث ایجاد محدودیت های رشد داخل رحمی شده و مخصوصا باعث آسیب پذیر شدن کلیه می شود، اگرچه هنوز مکانیسم دقیق این آسیب ها مشخص نیست.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان کانادایی انجام شد، این موضع مورد ارزیابی قرار گرفت که آیا کمبود آهن در دوران جنینی منجر به هیپوکسی، مرگ سلول ها و اختلال در میتوکندری در کلیه جنین می شود یا خیر.

نتایج تحقیقات این گروه نشان داد که هم کمبود آهن ملایم و هم کمبود آهن شدید در دوران جنینی منجر به ایجاد اختلالات مهمی در کلیه جنین می شود.

با توجه به جدید بودن این یافته این گروه پیشنهاد کردند که تحقیقات بیشتری بر روی این موضوع مهم انجام شود.

این مطالعه در ماه آوریل 2017 در مجله The FASEB Journal به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:


Prenatal Iron Deficiency Causes Fetal Kidney Hypoxia and Sex-Dependent Upregulation of Cytochrome c Oxidase

The FASEB Journal, April 2017,  vol. 31 no. 1 Supplement 141.3...
مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد