بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مکمل های ویتامین B12 و فولیک اسید بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS

تاثیر مکمل های ویتامین B12 و فولیک اسید بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS
در مطالعه ی جدید، محققان ایرانی نشان دادند مکمل های حاوی ویتامین B12 و فولیک اسید می تواند کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS را تا حد زیادی بهبود بخشد.

در حالی که مطالعات قبلی نشان داده بود که ارتباط چشمگیری بین کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS و مصرف ویتامین B12 وجود دارد، مطالعات آزمایشگاهی کنترل شده ای که کارایی ویتامین B12 در این زمینه را به اثبات برساند بسیار کم بود.

بنابراین، محققان ایرانی در این زمینه دست به کار شده و تلاش کردند تا ارتباط بین مکمل های ویتامین B12 و همچنین فولیک اسید و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS را بطور تجربی و دقیق ارزیابی کنند.

در این مطالعه افراد مبتلا به بیماری MS به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول به مدت دو ماه روزانه 5 میلی گرم فولیک اسید و 3 دوز یک میلی گرمی ویتامین B12 مصرف کردند. گروه دیگر نیز دارونما مصرف کردند.

ارزیابی کیفیت زندگی این افراد قبل و بعد از طول درمان نشان داد که بهبود چشمگیری در پارامترهای ذهنی کیفیت زندگی در گروه دارونما مشاهده شده است اما بهبودی در عملکرد فیزیکی آنها ایجاد نشده است. بر عکس در گروهی که مکمل های ویتامین مصرف کرده بودند، هم در زمینه ذهنی و هم در زمینه فیزیکی، پیشرفت چشمگیری در کیفیت زندگی ایجاد شده بود.

با توجه به این یافته نویسندگان این مقاله توصیه کردند که مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین B12 و فولیک اسید و یا مصرف مکمل های حاوی این دو ریزمغذی می تواند راهکاری بسیار خوب برای بهبود کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری MS، چه از لحاظ ذهنی و چه از لحاظ فیزیکی، باشد.

نتایج این تحقیق اخیرا در مجله International Journal of Basic Sciences & Applied Research به چاپ رسید.منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:


The Effect of Vitamin B12 and Folic Acid Supplementation on Quality of Life

of Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis Patients
مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد