بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مصرف فولیک اسید جریان خون اسکلتی عضلانی را در حین تمرین ورزشی بهبود می بخشد

مصرف فولیک اسید جریان خون اسکلتی عضلانی را در حین تمرین ورزشی بهبود می بخشد
معمولا جریان خون اسکلتی عضلانی در افراد بزرگسالی که تمرینات ورزشی هوازی انجام می دهند ضعیف می شود. محققان بر این باورند که این قضیه می تواند باعث ایجاد اختلال نسبی در مکانیزم های گشاد کننده عروقی موضعی شود.

شواهد جدید پیشنهاد می کند که فولیک اسید می تواند تاخیر خون شاهرگ های پوستی را در طول گرم کردن قسمت هایی از بدن یا کل بدن در حین ورزش از طریق مکانیزم های وابسته به نیتریک اکسید بهبود بخشد. اما هنوز این قضیه روشن نیست که آیا فولیک اسید می تواند تاخیر خون شاهرگی را در سایر بسترهای عروقی در شرایطی که متابولیسم بدن افزایش یافته است (مانند هنگام ورزش کردن) بهبود بخشد یا خیر.

برای بررسی این موضوع محققانی از کشورهای امریکا، کانادا و ژاپن، در مطالعه ای،  تاثیر مصرف فولیک اسید بر بهبود جریان خون اسکلتی عضلانی در افراد بزرگسال در حین انجام تمرینات ورزشی را ارزیابی کردند.

در این مطالعه 8 فرد بزرگسال سالم، شامل 2 مرد و 6 زن، با میانگین سنی 68 سال، میانگین قدی 165 سانتی متر و میانگین وزنی 70 کیلوگرم دو نوع تمرین ورزشی را قبل (حالت کنترل) و 2 ساعت بعد از مصرف 5 میلی گرم فولیک اسید انجام دادند.

نتایج بدست آمده نشان داد که مصرف فولیک اسید در این افراد اولا میزان فولات سرم را تا حد زیادی افزایش داد (8/12 نانوگرم بر لیتر در گروه کنترل، 493 نانوگرم بر لیتر پس از مصرف). همچنین در حین انجام تمرینات ورزشی مصرف فولیک اسید منجر به افزایش قابل توجه جریان خون ساعدی (91 میلی لیتر بر دقیقه در گروه کنترل، 113 میلی لیتر بر دقیقه پس از مصرف) و هدایت عروقی (97 به 114) شد. نتایج مشابهی برای افزایش جریان خون در پاها نیز در حین انجام نوع دیگری از تمرین ورزشی بدست آمد.

در مجموع، این مطالعه نشان داد مصرف فولیک اسید می تواند جریان خون اسکلتی عضلانی را در حین تمرین ورزشی در افراد بزرگسال تا حد زیادی بهبود بخشد.

نتایج این مطالعه در ماه آوریل 2017 در مجله The FASEB Journal به چاپ رسید.
منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Acute Folic Acid Ingestion Improves Skeletal Muscle Blood Flow during Graded Handgrip and Plantar Flexion Exercise in Aged Humans

The FASEB Journal, April 2017, vol. 31 no. 1 Supplement 840.15
...


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد