بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

با تاریخچه شرکت دارو پخش آشنا شوید

شرحی کوتاه از تاریخچه 

(1335)

شرکت کارخانجات داروپخش تحت عنوان بنگاه خیریه داروپخش وابسته به سازمان خدمات اجتماعی و با همکاری شرکت داروسازی انگلیسی Allen & Hanburys تأسیس گردید. هدف اولیه شرکت تامین نیازهای داروئی 5 بیمارستان و 255 درمانگاه در سطح کشور بود.

(1340)

5 دکتر داروساز برای آموزش به انگلستان اعزام گردیدند تا در کارخانه های A&H وGlaxo، مهارت¬های لازم برای تولید و کنترل را فراگیرند.

(1341)

گروه داروسازان اعزامی به انگلستان به همراه متخصصین انگلیسی به ایران آمده و شروع به نصب ماشین الات و استخدام پرسنل و آموزش آنها و در نهایت تولید دارو نمودند.

(1342)

کارخانه داروپخش در زمینی به مساحت 191650 متر مربع به طور رسمی افتتاح گردید.در طی این سالها این شرکت با تولید متجاوز از 300 قلم داروتحت لیسانس شرکتهای معتبر آمریکائی و اروپائی مانند Schering و MSD به فعالیت خود ادامه داد.

(1358)

شرکت کارخانجات داروپخش تحت نظر مستقیم وزارت بهداشت و درمان قرارگرفت.

(1371)

سهام شرکت کارخانجات داروپخش توسط سازمان تأمین اجتماعی از وزارت بهداشت و درمان خریداری شد.

(1377)

شرکت کارخانجات داروپخش دراین سال با منفک شدن از شرکت داروپخش(سهامی عام) تحت عنوان شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی خاص) به فعالیت خود ادامه داد.

(1381) شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

منبع: سامانه مکمل شناسی به نقل از وبسایت شرکت داروپخش 

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد