بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل های مولتی ویتامین ها/مواد معدنی متابولیسم انرژی و جریان خون مغزی را تنظیم می کنند

مکمل های مولتی ویتامین ها/مواد معدنی متابولیسم انرژی و جریان خون مغزی را تنظیم می کنند

مغز با فاصله زیادی فعال ترین عضو از لحاظ متابولیکی در بدن است. میزان انرژی مصرفی و نیز میزان خون مصرفی این اندام کاملا با فعالیت عصبی آن در ارتباط است. هم میزان متابولیسم انرژی و هم میزان جریان خونی مغزی در این اندام به وضعیت ریزمغذی های بدن بستگی دارد.

در مطالعه ای که اخیرا انجام شد، تاثیر دوزهای مختلف مکمل های مولتی ویتامین/مواد معدنی در تنظیم جریان خونی و فعالیتهای متابولیکی مغز مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این مطالعه 97 زن سالم (در سنین 25-49 سال) بدون در نظر گرفتن فاکتورهای تغذیه ای آنها انتخاب شده و یکی از دو دوز مکمل های مولتی ویتامین/مواد معدنی یا دارونما را مصرف کردند. ارزیابی ها بر روی جریان خونی و فعالیتهای متابولیکی مغز 60 دقیقه پس از مصرف اولین مکمل ونیز پس از 8 هفته مصرف مکمل ها انجام شد.

نتایج بررسی ها نشان داد که هر دو دوز بالا و پایین مصرفی مکمل های مولتی ویتامین/مواد معدنی، منجر به افزایش قابل توجه سوخت و ساز انرژی کلی، اکسایش کربوهیدارت و چربی و نیز افزایش غلظت کلی هموگلوبین در مغز می شود. همچنین در این مطالعه هیچ تاثیرات تداخلگری بر روی کارایی شناختی مغز و نیز خلق و خوی افراد مشاهده نشد.

این نتایج نشان می دهد مصرف مکمل های مولتی ویتامین حاوی ریزمغذی های مختلف در افراد سالم باعث تنظیم پارامترهای متابولیکی و جریان خونی مغزی در آنها می شود. این یافته پیشنهاد می کند که هم فعالیت مغزی و هم متابولیسم آن تابعی از میزان ریزمغذی های مصرفی از طریق مکمل هاست حتی در افراد بزرگسالی که وضعیت تغذیه ای مناسب و سالمی دارند.

نتایج این تحقیق در سال 2016 در مجله Nutrition & Metabolism به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:


Multivitamins and minerals modulate whole-body energy metabolism and cerebral blood-flow during cognitive task performance: a double-blind, randomised, placebo-controlled trial


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد