بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مصرف ویتامین B از منابع مختلف و ارتباط آن با سرطان سینه در زنان

مصرف ویتامین B از منابع مختلف و ارتباط آن با سرطان سینه در زنان

جدیدترین تحقیقات تایید کردند که ویتامین های B می توانند از سرطان سینه در زنان پشگیری کنند.

مطالعات آزمایشگاهی پیشنهاد کرده اند که خانواده ویتامین های B اثر محافظت کنندگی بر ضد سرطان سینه دارند، هر چند که این اثر با مصرف الکل تحت تاثیر قرار می گیرد. اما مطالعات اپیدمیولوژیک در این راستا بویژه در مورد ویتامین های B غیرفولاتی بسیار کم است. علاوه بر این مطالعات بسیار کمی وجود دارد که در این زمینه اثر کمی مصرف مکمل های ویتامین B را ارزیابی کرده باشند.

در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان فرانسوی انجام شد، ارتباط بین مصرف ویتامین های خانواده B، از منابع مختلف شامل مواد غذایی و مکمل های غذایی، و خطر سرطان سینه ارزیابی شد.

در این مطالعه 27853 زن در سنین کمتر از 45 سال مورد بررسی قرار گرفته و بطور میانگین به مدت 2/4 سال مورد پیگیری قرار گرفتند.

داده های حاصل از رژیم غذایی افراد بصورت هر 24 ساعت یکبار ثبت شدند. همچنین پرسشنامه ای برای آگاهی از مصرف  مکمل های غذایی بصورت هر 12 ماه یکبار توسط افراد پر می شد.

براساس بررسی ها 462 مورد وقوع سرطان سینه در این افراد مشاهده شد. براساس نتایج، مصرف پیریدوکسین از منابع غذایی، مکمل های غذایی و نیز بصورت کلی، هر سه با وقوع سرطان سینه ارتباط معکوس داشت.

مصرف تیامین نیز از تمامی منابع غذایی بصورت مرزی با وقوع سرطان سینه ارتباط معکوس داشت.

همچنین تداخل قابل توجهی بین مصرف الکل و مصرف ویتامین های B (تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین، اسید پانتوتنیک، پیریدوکسین، فولات و کوبالامین) از طریق مکمل های غذایی وجود داشت. مصرف مکمل های ویتامین B نیز در این افراد تاثیر قابل توجهی بر کاهش سرطان سینه داشت بویژه در افرادی که الکل مصرف می کردند.

نتایج این مطالعه به وضوح نشان می دهد که مصرف انواع ویتامین های B، بویژه تیامین و پیریدوکسین، از منابع مختلف بطور قابل توجهی خطر سرطان سینه را در زنان میان سال کاهش می دهد.

این تحقیق در تاریخ 13 می 2017 در مجله Nutrients به چاپ رسیده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

B-Vitamin Intake from Diet and Supplements and Breast Cancer Risk in Middle-Aged Women: Results from the Prospective NutriNet-Santé Cohort

Nutrients 2017, 9(5), 488; doi:10.3390/nu9050488. Published: 13 May 2017
...


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد