بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اکیناسه برای درمان و پیشگیری از سرماخوردگی عمومی

اکیناسه برای درمان و پیشگیری از سرماخوردگی عمومی
محصولات دارویی تهیه شده از گیاه اکیناسه امروزه برای درمان سرماخوردگی عمومی بطور گسترده ای در اروپا و امریکای شمالی استفاده می شود. اما هنوز عده ای اعتقاد دارند که تاثیرگذاری آن بر سرماخوردگی دارای شواهد علمی محدودی است.

در مطالعه ای که در سال 2014 توسط محققان آلمانی و امریکایی انجام شد، شواهد موجود در مورد کارایی و ایمنی محصولات اکیناسه در درمان سرماخوردگی مرور شد.

بررسی های این محققان نشان داد که تا سال 2014، 24 مطالعه وجود داشته است که در آنها تاثیر اکیناسه برای درمان و پیشگیری از سرماخوردگی عمومی با گروه دارونما مقایسه شده است و در این مطالعات در مجموع 4631 فرد مشارکت داشته اند. محصولات مختلفی از گیاه اکیناسه بسته به قسمتی از گیاه که از آن تهیه شده در این تحقیقات استفاده شده بودند.

مطالعات این گروه نشان داد که مصرف محصولات اکیناسه در مجموع منجر به کاهش 10 تا 20 درصدی خطرات سرماخوردگی نسبت به گروه دارونما شده است. همچنین در بین 6 مطالعه ای که اثر آن را بر مدت زمان سرماخوردگی بررسی کرده بودند در دو مورد کاهش چشمگیر در طول دوره بیماری مشاهده شد.

علاوه بر این مشخص شد که تعداد بیمارانی که عوارض منفی در آنها مشاهده شده است بین دو گروه مصرف کننده اکیناسه و دارونما تفاوت بارزی ندارد.

با وجود این مشاهدات مثبت، نویسندگان این مقاله پیشنهاد کردند که تحقیقات بیشتری باید بر روی اثربخشی آن انجام شود تا بتوان اکیناسه را برای درمان سرماخوردگی تجویز کرد.
منابع و رفرنس ها:

Source & Reference

Echinacea for preventing and treating the common cold

Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 2. Art. No.: CD000530...

برای مشاهده مقاله روی سایت مبدا به زبان اصلی اینجا کلیک کنید
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد