بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مولتی ویتامین ها چه تاثیری بر تامین ریزمغذی های بدن دارند؟

مولتی ویتامین ها چه تاثیری بر تامین ریزمغذی های بدن دارند؟

استفاده از مکمل های مولتی ویتامین/مواد معدنی در سرتاسر دنیا بسیار فراگیر شده و این مکمل ها نقش مهمی در تامین کلی ریزمغذی های مصرفی بدن دارند.

در تحقیقی که در بین جمعیت چند قومیتی هاوایی-لس آنجلس انجام گرفت مشخص شد که 48 درصد مردان و 56 درصد زنان بدون داشتن هیچ بیماری مزمن حداقل بصورت یکبار در هفته مکمل های مولتی ویتامین/مواد معدنی مصرف می کنند.

در این تحقیق همچنین احتمال مصرف مقدار کافی ریزمغذی ها برای 17 ریزمغذی مختلف براساس پرسشنامه هایی که خود افراد پر می کردند بررسی شد.

این مطالعه نشان داد میزان تامین ریزمغذی های ضروری برای افرادی که از مکمل های مولتی ویتامین نیز استفاده می کردند بیش از افرادی بود که از این مکمل ها استفاده نمی کردند، اگرچه اختلاف میانگین آنها تنها 2 درصد بود.

همچنین مشخص شد در زنان و مردانی که مکمل های مولتی ویتامین مصرف می کردند، میزان تامین ریزمغذی ها با میانگین 8 درصد نسبت به حالتی که مکمل ها استفاده نمی شد، افزایش پیدا کرده بود. علاوه بر این، مصرف کننده های مولتی ویتامین ها بطور بالقوه در معرض مصرف بیش از حد نیاز برخی ریزمغذی ها از جمله آهن، روی، ویتامین A و نیاسین قرار داشتند.

این مطالعه نشان داد مصرف مکمل های مولتی ویتامین تاثیر بسیار زیادی در ارتقای ریزمغذی مصرفی بدن دارد اما بهتر است در این راستا آنالیزهایی بر روی میزان ریزمغذی تامین شده توسط این مکمل ها انجام شود تا از مصرف بیش از حد برخی از آنها که دارای عوارض جانبی هستند پیشگیری شود. این آنالیزها همچنین می تواند به تولیدکننده های مولتی ویتامین ها در راستای فرمولبندی بهتر محصولاتشان کمک کند.

نتایج این تحقیق در سال 2007 در مجله The American Journal of Clinical Nutritionبه چاپ رسیده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Multivitamin-multimineral supplements' effect on total nutrient intake

Am J Clin Nutr. January 2007 , vol. 85 no. 1 280S-284S

..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد