بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

کمبود ویتامین B12 در بین زنان باردار کانادایی

کمبود ویتامین B12 در بین زنان باردار کانادایی

کافی بودن سطح ویتامین B12 در طول دوره بارداری یک موضوع بسیار حیاتی برای سلامتی مادر و تکامل مطلوب جنین است اما حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته مثل کانادا نیز سطح این ویتامین در زنان باردار در مقدار مطلوبی قرار ندارد.
۸
متیل مالونیک اسید (MMA) یک شناساگر حساس به وضعیت ویتامین B12 است. مطالعات بسیار کمی وجود دارد که در آنها مقدار متیل مالونیک اسید را در زنان باردار اندازه گیری کرده باشند.

در مطالعه ای که اخیرا انجام شد، وضعیت ویتامین B12 در زنان باردار کانادایی ساکن در شهر ونکوور با استفاده از اندازه گیری مقدار کلی ویتامین فوق در پلاسما و متیل مالونیک اسید ارزیابی شد.

در این تحقیق نمونه های مربوط به 320 زن باردار که در بین هفته های 20 تا 35 بارداری بودند گردآوری و آنالیز شد.

نتایج نشان داد که غلظت کلی ویتامین B12 پلاسما در 18 درصد از این افراد در حالت کمبود (کمتر از 148 پیکومول بر لیتر) و در 33 درصد آنان پایین تر از مقدار بهینه (بین 148 تا 220 پیکومول بر لیتر) قرار دارد.

این در حالی بود که در 88 درصد از زنان باردار غلظت متیل مالونیک اسید پلاسما در حالت عادی (کمتر از 120 نانو مول بر لیتر) قرار داشت.

نتایج این تحقیق در تاریخ 23 مارس 2017 در مجله Nutrients به چاپ رسید.
منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

South Asian Ethnicity Is Related to the Highest Risk of Vitamin B12 Deficiency in Pregnant Canadian Women

Nutrients 2017, 9(4), 317; doi:10.3390/nu9040317..


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد