بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

آیا مصرف اکیناسه عوارض منفی برای زنان باردار دارد؟

آیا مصرف اکیناسه عوارض منفی برای زنان باردار دارد؟

تحقیقات گذشته نشان داده است که محصولات دارویی تهیه شده از اکیناسه یکی از پرکاربردترین داروهای گیاهی استفاده شده توسط زنان باردار در کشورهای غربی است. اما با وجود استفاده گسترده از آن، دانش کمی در مورد ایمنی اکیناسه برای زنان باردار وجود دارد.

در مطالعه ای که اخیرا انجام شد، ایمنی استفاده از محصولات اکیناسه در زنان باردار مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر آن بر برخی پارامترها و عوارض جانبی تولد آزمایش شد.

در این تحقیق بررسی هایی بر روی 68522 زن و بچه های آنها انجام شده و داده هایی از زنان باردار در هفته های 17 و 30 بارداری و نیز در 6 ماه پس از بارداری جمع آوری شد.

در میان 68522 زن بارداری که بررسی شدند تنها 363 نفر (5/0 درصد) از محصولات دارویی اکیناسه در طول دوره بارداری خود استفاده کرده بودند.

بررسی های انجام شده نشان داد در هیچ کدام از این افراد مصرف اکیناسه منجر به ناهنجاری های بارداری و زایمان یا عوارض منفی ناشی از بارداری در آنان نشده است.


این مشاهده نشان داد که مصرف محصولات دارویی اکیناسه برای زنان باردار کاملا ایمن است و هیچ خطری برای آنها ندارد.

نتایج این تحقیق در سال 2016 در مجله European Journal of Clinical Pharmacology به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Pregnancy outcomes after prenatal exposure to echinacea: the Norwegian Mother and Child Cohort Study

Eur J Clin Pharmacol (2016) 72: 623
...


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد