بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

سطح بالای فولات و سطح پایین ویتامین B12 در طول بارداری با دیابت بارداری در ارتباط است

سطح بالای فولات و سطح پایین ویتامین B12 در طول بارداری با دیابت بارداری در ارتباط است
ویتامین های خانواده B و هموسیستئین ممکن است در بهبود دیابت بارداری  مشارکت داشته باشند، اما مطالعات انجام شده تا قبل از این ناسازگار و غیرمتمرکز بوده اند.

در مطالعه ای که اخیرا به چاپ رسید، ارتباط بین غلظت های فولات ، ویتامین های B6 و B12 و هموسیستئین با دیابت بارداری و قند خون در یک جمعیت چند قومیتی از زنان باردار آسیایی مورد بررسی قرار گرفت.

غلظت های موارد فوق در 26امین هفته باداری در 913 زن باردار اندازه گیری شد. دیابت بارداری نیز براساس معیارهای سازمان بهداشت جهانی تشخیص داده شد.

نتایج بدست آمده نشان داد غلظت بیشتر فولات در پلاسما با مقدار گلوکز بیشتر و احتمال بالاتر دیابت، عمدتا در بین زنان هندی، در ارتباط است.


غلظت بالاتر ویتامین B12 و هموسیستئین نیز با مقدار کمتر گلوکز خون و احتمال کمتر دیابت بارداری در ارتباط بود.

بیشترین احتمال دیابت بارداری در میان زنانی مشاهده شد که همزمان کمبود ویتامین B12 و غلظت بالای فولات در پلاسما داشتند.

بنابراین، براساس نتایج این تحقیق مشخص شد وجود هم زمان سطح بالای فولات و سطح ناکافی ویتامین B12 در مادران باردار با خطر بیشتر دیابت بارداری در ارتباط است.

این یافته قابلیت این را دارد که به عنوان یک توصیه در درمان های دوره بارداری استفاده شود اما قبل از آن باید تحقیقات بیشتری در رابطه با آن انجام شده و اطمینان بیشتری در این مورد حاصل شود.

نتایج این تحقیق در ماه مارس 2017 در مجله Clinical Nutrition به چاپ رسید.منابع و رفرنس ها:

Source & Reference


High folate and low vitamin B12 status during pregnancy is associated with gestational diabetes mellitus

Clinical Nutrition, Available online 24 March 2017,In Press...

برای مشاهده مقاله روی سایت مبدا به زبان اصلی اینجا کلیک کنید


تهیه شده در گروه تحریریه سایت مکمل شناسی

"منصور"
مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد