بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی گارسینیا کامبوجیا

ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی گارسینیا کامبوجیا
عصاره گیاه گارسینا کامبوجیا از گذشته های بسیار دور به عنوان یک داروی گیاهی سنتی در درمان برخی اختلالات استفاده شده است. اخیرا محققان یافتند که عصاره این گیاه دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی جالبی نیز هست.

در این تحقیق خواص آنتی اکسیدانی عصاره این گیاه که توسط متانول استخراج شده بود به دو روش ارزیابی شد. هر دو روش بررسی شده نشان داد که عصاره فوق قادر است تا حد زیادی رادیکال های آزاد را به دام بیاندازد که این مشاهده تاییدی بر خواص آنتی اکسیدانی قوی این عصاره بود.

همچنین آنالیزهای فوتوشیمیایی نشان داد که این عصاره حاوی ترکیباتی همچون ترپنوئیدها، تانن ها، ساپونین ها، فنل ها، فلاونوئیدها و ترکیبات استروئیدی است که خواص آنتی اکسیدانی اکثر این ترکیبات مورد تایید هستند.

در قسمت دیگر این تحقیق عصاره استخراج شده گیاه گارسینا کامبوجیا با حلال های متانول، اتیل استات و کلروفرم برای فعالیت ضدمیکروبی آن در مقابل باکتری های گرم مثبتی همچون باسیلوس سوبتیلیس، استافیلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوک فکالیس، باکتری های گرم منفی همچون اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا و همچنین در مقابل قارچ کاندیدا آلبیکنس مورد آزمایش قرار گرفت.

نتایج بدست آمده نشان داد که عصاره گیاه گارسینا کامبوجیا فعالیت ضدمیکروبی خوبی در مقابل این عوامل داشته و بهترین فعالیت آن در مقابل قارچ کاندیدا آلبیکنس، استافیلوکوکوس اورئوس و کلبسیلا پنومونیه مشاهده شد.


مشاهدات بدست آمده در این تحقیق کاملا تاییدکننده خواص آنتی اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره گارسینا کامبوجیا بود.

نتایج این تحقیق در سال 2016 در مجله JOURNAL OF ADVANCED APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH به چاپ رسید.منابع و رفرنس ها:

Source & Reference


EVALUATION OF ANTIOXIDANT PROPERTIES AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF GARCINIA CAMBOGIA HORT. EX BOERL (CLUSIACEAE) FRUIT EXTRACTS.

JOAASR, Vol 1, No 3 (2016), Irulandi...

برای مشاهده مقاله روی سایت مبدا به زبان اصلی اینجا کلیک کنیدکلید واژه ها

مکمل غذایی، مکمل های گیاهی، گیاهان دارویی، گارسینا کامبوجیا، خواص آنتی اکسیدانی، فعالیت ضدمیکروبی، سلامت عمومی، مولتی ویتامین، ریز مغذی ها، کلسیم، آهن، سیستم ایمنی، رژیم غذایی، سبک زندگی، لیست مکمل های غذایی، عوارض مصرف، نحوه مصرف، کاربرد مکمل های غذایی، بهترین زمان مصرف، قرص تقویتی، مکمل شناسی، آثار ویتامین ها، عملکرد عصبی، سرطان، پیشگیری

تهیه شده در گروه تحریریه سایت مکمل شناسی

"منصور"

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد