بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

عصاره جینکوبیلوبا: مروری بر خواص دارویی ریزمغذی های آن

عصاره جینکوبیلوبا: مروری بر خواص دارویی ریزمغذی های آن

جینکوبیلوبا یکی از پرطرفدارترین و پرکاربردترین داروهای گیاهی است و مطالعات بسیار زیادی بر روی این گیاه دارویی انجام شده است.

تحقیقات نشان داده اند که عصاره های استاندارد شده جینکوبیلوبا تنها جایگزین گیاهی برای داروهای سنتزی ضدجنون در درمان زوال شناختی و بیماری های آلزایمر است.

اگرچه هنوز برخی افراد به کارایی بالینی این عصاره های استاندارد شده از جینکوبیلوبا خوش بین نیستند اما محققان بین المللی بسیار زیادی این مطالعات بالینی را انجام داده و استفاده از عصاره جینکوبیلوبا را در درمان بیماری های فوق توصیه کرده اند.

عصاره های استخراج شده از جینکوبیلوبا مخلوطی از موادی هستند که دارای محدوده وسیعی از خصوصیات و فعالیتهای فیزیکی و شیمیایی هستند. مطالعات دارویی متعددی بر روی عصاره فوق انجام شده است و این مطالعات به این نتیجه رسیده اند که ترپن تری لاکتون ها و فلاوانوییدهای موجود در این عصاره مسئول اصلی برای تاثیرات دارویی آن در درمان زوال شناختی هستند.

کیفیت محصولات تهیه شده از عصاره جینکوبیلوبا با توجه به مقدار ترپن تری لاکتون ها و فلاوانوییدهای موجود در محصول مشخص می شود. علاوه بر این، مقدار جینکولیک اسید موجود در این محصولات باید کمتر از 5 ppm باشد چرا که جینکولیک اسید ترکیبی سمی است.

در مورد جینکو بیلوبا هنوز داده های مربوط به خواص دارویی و فراهمی زیستی آن، بویژه بر روی سیستم های عصبی مرکزی که بافت هدف آن است، نسبتا کم می باشد. همچنین مطالعات کمی وجود دارد که فارماکوکینتیک مربوط به ترپن تری لاکتون  و فلاوانویید موجود در جینکوبیلوبا را در پلاسما و در مغز بررسی کرده باشند.

مطالعات اخیر نشان داده اند که مقادیر قابل توجهی از ترپن تری لاکتون  و فلاوانویید موجود در جینکوبیلوبا می تواند از سد خونی-مغزی عبور کرده و وارد سیستم عصبی مرکزی، در مواردی که جینکو بیلوبا بصورت خوراکی مصرف شده است، شود.

اما هنوز دانش بیشتری در مورد رفتار فارماکوکینتیک ترکیبات موجود در عصاره جینکوبیلوبا لازم است تا بتوان براساس آن در مورد خواص دارویی جینکوبیلوبا با قطعیت بیشتری صحبت کرد.

در مقاله ای مروری که در سال 2013 در مجله  Clinical Pharmacokinetics به چاپ رسید، بررسی کاملی بر روی خواص عصاره جینکوبیلوبا انجام گرفت.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Ginkgo biloba Extracts: A Review of the Pharmacokinetics of the Active Ingredients

Clinical Pharmacokinetics, September 2013, Volume 52, Issue 9, pp 727–749
...


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد