بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

آیا کرانبری می تواند از عفونت مجاری ادراری پیشگیری کند؟

آیا کرانبری می تواند از عفونت مجاری ادراری پیشگیری کند؟

چندین دهه است که انواع کرانبری ها برای درمان و پیشگیری از عفونت های مجاری ادراری بطور گسترده استفاده می شوند اما هنوز عده ای در مورد کارایی آن تردید دارند.

در مطالعه ای که توسط محققان انگلیسی انجام دادند، کارایی محصولات کانبری در درمان عفونت های مجاری ادراری مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این تحقیق که یک مطالعه مروری بود، جستجوی کاملی بر تمام مطالعات انجام شده در این راستا تا ماه جولای 2012 انجام شد.

نتایج ارزیابی این گروه مشخص کرد که در مجموع 24 مطالعه در این زمینه وجود دارد که 4473 نفر در آنها مشارکت داشته اند. در این مطالعات از محصولات مختلف کانبری مثل عصاره آن، قرص آن یا کپسول آن برای درمان استفاده شده بود.

اگرچه برخی از این تحقیقات نشان می داد که مصرف عصاره کرانبری در یک دوره 12 ماهه باعث کاهش عفونت های مجاری ادراری بویژه در برخی گروههای خاص مثل زنان می شود،ارزیابی دقیق این مطالعات نشان داد که با در نظر گرفتن تمام مطالعات و تمام گروهها کاهش عفونت ها با مصرف محصولات کرانبری از لحاظ آماری هنوز چشمگیر نیست.

بنابراین نویسندگان این مقاله پیشنهاد کردند که با دانش موجود نمی توان محصولات کرانبری را برای کاهش عفونت های مجاری ادراری توصیه کرد و باید مطالعات بیشتری در مورد کارایی آن انجام شود.

نتایج این تحقیق در سال 2012 در مجلهCochrane Database Syst Rev به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:Cranberries for preventing urinary tract infections.

Cochrane Database Syst Rev. 2012 Oct 17;10:CD001321...


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد