بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط ویتامین K و شیوع بیماری های قلبی عروقی

ارتباط ویتامین K و شیوع بیماری های قلبی عروقی
براساس فرضیه ها نقشی برای ویتامین K در سفت شدن عروق کرونر، یک نشانه بالینی از بیماری های قلبی عروقی، پیشنهاد شده است چرا که پروتئین های وابسته به ویتامین K از جمله پروتئین ماتریس مهارکننده سفت شدن، در اندام های عروقی حضور دارد.

 مطالعات مشاهده ای نشان داده اند که میزان کم فیلوکینون (ویتامین K1) در حال گردش، با پیشرفت بیشتر سفت شدن عروق کرونر، بویژه در افرادی که در حال درمان فشار خون هستند، در ارتباط است. اما هنوز مشخص نیست که آیا درمان فشار خون این نقش ویتامین K را در بیماری های قلبی عروقی اصلاح می کند یا خیر.

در مطالعه ای که به تازگی انجام شد، ارتباط بین وضعیت ویتامین K و شیوع بیماری های قلبی عروقی در افراد مسن اندازه گیری شده و بررسی شد که آیا این ارتباط با درمان فشار خون تغییر می کند یا خیر.

 در این مطالعه میزان فیلوکینون 1061 مشارکت کننده که بدون بیماری قلبی عروقی بودند اندازه گیری شد. این افراد در سنین 70-79 سال بودند، 58 درصد آنها زن بودند و 39 درصد آنها تیره پوست.

نتایج نشان داد که غلظت کم فیلوکینون پلاسما در افرادی که تحت درمان فشار خون نیستند یا فشار خون ندارند با شیوع بیماری های قلبی عروقی در ارتباط نیست. اما در افرادی که تحت درمان فشار خون بودند، غلظت کم فیلوکینون پلاسما بطور کلی با شیوع بیشتر بیماری های قلبی عروقی در ارتباط بود.

نتایج این مطالعه در تاریخ 29 مارس 2017 در مجله The Journal of Nutrition به چاپ رسید.
منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Circulating Vitamin K Is Inversely Associated with Incident Cardiovascular Disease Risk among Those Treated for Hypertension in the Health, Aging, and Body Composition Study (Health ABC)

The Journal of Nutrition, First published March 29, 2017
...


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد