بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مطالعه ای بر خواص آنتی اکسیدانی عصاره ای از زنجبیل

مطالعه ای بر خواص آنتی اکسیدانی عصاره ای از زنجبیل
محققان بلغاری در مطالعه ای جالب خواص آنتی اکسیدانی و محتوای کلی فنول ها در عصاره ای از گیاه زنجبیل را اندازه گیری کردند.

در این مطالعه ریشه گیاه زنجبیل در هوا خشک شده و سپس عصاره ای از آن توسط الکل استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی های آنها نشان داد مقدار کلی فنول ها در عصاره استخراج شده از زنجبیل 870 میلی گرم بر گرم عصاره است که مقداری بسیار قابل توجه بود. فنول ها ترکیباتی هستند که خواص آنتی اکسیدانی قابل ملاحظه ای ایجاد می کنند.

این عصاره قادر بود نوعی از رادیکال آزاد را تا مقدار 90 درصد به دام بیندازد که این مشاهده نیز تاییدی بر خاصیت آنتی اکسیدانی قوی عصاره استخراج شده بود.

همچنین این عصاره قادر بود رادیکال های آزاد هیدروکسیل را در دمای 37 درجه به مقدار 80 درصد و در دمای 80 درجه به مقدار 75 درصد مهار کند که این کارایی بالاتر از فعالیت آنتی اکسیدانی کورستین در هر دو دمای مطالعه شده بود.

نتایج مشاهده شده در این مطالعه نشان داد که عصاره زنجبیل دارای خواص آنتی اکسیدانی بسیار قوی بوده و می توان از آن به عنوان یک نگهدارنده طبیعی در صنایع غذایی و دارویی استفاده کرد.

این مطالعه در سال 2007 در مجله Food Chemistry به چاپ رسید.
منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Antioxidant activity of a ginger extract (Zingiber officinale)

Food Chemistry 102 (2007) 764–770
...مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد