بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

کمبود آهن در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

کمبود آهن در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی
جدیدترین تحقیقات نشان دادند افرادی که مبتلا به نارسایی های قلبی هستند باید بطور مرتب در غربالگری کمبود آهن قرار بگیرند.

در مطالعه ای که اخیرا به چاپ رسید شیوع کمبود آهن در مبتلایان به نارسایی قلبی با شاخص های گلبول  قرمز عادی یا غیرعادی بررسی شد. همچنین در این مطالعه ارتباط بین پارامترهای آهن و شاخص های گلبول  قرمز نیز بررسی شد.

در این مطالعه که توسط محققان لهستانی انجام شد، داده های مربوط به 1821 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی با میانگین سنی 66 سال بررسی شدند. 77 درصد از مشارکت کنندگان مرد بودند.

بررسی های این گروه نشان داد که در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی، صرفنظر از داشتن کم خونی یا شرایط غیرعادی شاخص های گلبول  قرمز، کمبود آهن یک موضوع بسیار مهم است و بطور مرتب در این بیماران باید کنترل شود.

نتایج این مطالعه در تاریخ 6 آوریل 2017 در مجله European Journal of Heart Failure تحت انتشار می باشد.
منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Iron deficiency and red cell indices in patients with heart failure

European Journal of Heart Failure, 6 April 2017, DOI: 10.1002/ejhf.820
...


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد