بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر کمبود آهن بر قندی شدن هموگلوبین در افراد غیردیابتی

تاثیر کمبود آهن بر قندی شدن هموگلوبین در افراد غیردیابتی

متخصصان هموگلوبین A1c (HbA1c) را به عنوان جانشینی برای کنترل قند خون در نظر می گیرند. استفاده از HbA1c در تشخیص دیابت ها امروزه با وجود هشدارهایی که در استفاده از آن وجود دارد بطور گسترده پذیرفته شده است.

غلظت HbA1c توسط عوامل مختلفی از جمله عدد بازگشت گلبول های قرمز خون تحت تاثیر قرار می گیرد.

انواع مختلفی از کم خونی وجود دارد که مقادیر هموگلوبین قندی شده (HbA1c) را تحت تاثیر قرار می دهد، اما کم خونی ناشی از کمبود آهن یکی از شایع ترین آنهاست. در این زمینه تحقیقات بیشتری باید انجام شده و تمرکز آنها باید بر روی این باشد که دلایل مکانیسمی اینکه HbA1c در افراد مبتلا به کم خونی ناشی از کمبود آهن بیشتر است چیست.

در مطالعه ای که در سال 2016 انجام شد، تلاش شد تا تفاوت های بالینی در سطوح HbA1c در مبتلایان به کم خونی ناشی از کمبود آهن تشخیص داده شود و این تفاوت ها با بیماران غیرمبتلا به کم خونی ناشی از کمبود آهن مقایسه شود تا دلایل این تفاوت ها تاحدی مشخص شود.

در این مطالعه 50 بیمار کم خون غیر دیابتی و 50 فرد سالم که از لحاظ سنی با بیماران تطابق داشتند مورد آزمایش قرار گرفتند. بررسی های هماتولوژی به همراه سطوح گلوکز و HbA1c در دوحالت ناشتا و بعد از غذا در تمام این افراد اندازه گیری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد میانگین HbA1c در بیماران کم خون (1/9) بالاتر از گروه کنترل غیرکم خون است (2/5). اما تفاوتی بین سطح گلوکز در دوحالت ناشتا و بعد از غذا بین دو گروه کم خون و گروه کنترل مشاهده نشد.

این نتایج نشان می دهد سطح HbA1c با کم خونی ناشی از کمبود آهن تحت تاثیر قرار می گیرد و این کم خونی سطح آن را تا حد زیادی افزایش می دهد.

نتایج این تحقیق در مجله Annals of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine به چاپ رسید.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:


Effect of Iron deficiency on glycation of hemoglobin in non diabetics

Ann. Clin. Chem. Lab. Med. 2016:2(2); 4-7...


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد