بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مصرف مکمل های مولتی ویتامین بر پارامترهای تولد در کشورهای پیشرفته

تاثیر مصرف مکمل های مولتی ویتامین بر پارامترهای تولد در کشورهای پیشرفته
در کشورهای پردرآمد یک وعده غذایی سالم و کامل بطور گسترده ای در دسترس است. اما در این کشورها نیز تمایلات به استفاده از وعده های غذایی بی کیفیت با ارزش غذایی پایین منجر به مصرف ناکافی ویتامین های مورد نیاز بدن، بویژه برای زنان در دوره بارداری، شده است.

در تحقیقی که در روزهای اخیر به چاپ رسید، ارتباط بین مصرف مکمل های مولتی ویتامین با خطرات ناشی از بارداری و زایمان همچون بارداری زودرس، تولد نوزادان کم وزن، جثه کوچک برای سن حاملگی، مرده زایی، مرگ نوزاد و سایر ناهنجاری های زایمان در زنان ساکن در کشورهای پردرآمد مرور شد.

در این مطالعه تمام تحقیقات انجام شده تا تاریخ 17 ژوئن 2016 مورد بازبینی قرار گرفتند. در مجموع 35 مطالعه در این زمینه انجام شده بود که شامل 98926 زن باردار می شد.

هیچ کدام از این مطالعات اثر استفاده از مولتی ویتامین در مقابل استفاده از فولیک اسید بعلاوه آهن را بررسی نکرده بودند.

بر اساس نتایج این تحقیقات مشخص شد که استفاده از مکمل های مولتی ویتامین تغییری در خطر زایمان زودرس در زنان ایجاد نمی کنند. اما با مصرف آنها خطرات موارد دیگری همچون جثه کوچک برای سن حاملگی، نقص های لوله عصبی، نقص های قلبی عروقی، نقص دستگاه ادرار و نقص های جسمی کاهش پیدا کرده بود.

نتایج این مطالعه پیشنهاد می دهد مکمل های مولتی ویتامین معمول را می توان در کشورهای پیشرفته برای زنان باردار توصیه کرد، هر چند با توجه به شواهد بالینی کم موجود باید در این زمینه احتیاط کرد.

این مطالعه در تاریخ 2 آوریل در مجله American Journal of Obstetrics and Gynecology تحت انتشار می باشد.

منابع و رفرنس ها:

Source & Reference

Multivitamin use and adverse birth outcomes in high-income countries: a systematic review and meta-analysis

American Journal of Obstetrics and Gynecology,

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد