بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر کمبود آهن و زینک بر روی حافظه کوتاه مدت کودکان

تاثیر کمبود آهن و زینک بر روی حافظه کوتاه مدت کودکان
هدف: هدف این تحقیق ارزیابی تاثیر کمبود آهن و زینک بر روی حافظه کوتاه مدت کودکان 6 تا 11 سال و ارزیابی واکنش آن ها به مکمل درمانی است.

زمینه: 100 کودک 6 تا 11 سال از مدرسه عالی شهری در تحقیق شرکت نمودند ( آن ها به دو گروه 6 تا 8 سال و 9 تا 11 سال تقسیم شدند).
روش ها: تحقیق انجام گرفته بر روی کودکان پس از گردآوری داده های آماری به بررسی مقدار زینک، آهن و هموگلوبین آن ها پرداخت. آن ها بر مبنای نتایج به سه گروه تقسیم شدند: گروه نخست با کمبود آهن، گروه دوم با کمبود زینک و گروه سوم با کمبود هر دو مکمل  مواجه بود.

اقدامات: مکمل آهن به میزان (2mg/kg) و مکمل زینک به میزان (5mg ) به مدت 3 ماه برای کودکان هر دو گروه تجویز شد.

نتایج: تمام کودکانی که با کمبود آهن و زینک مواجه بودند از اختلالات حافظه رنج می بردند. حافظه آن ها پس از مصرف مکمل زینک و آهن بهبود یافته بود.

نتیجه گیری: کمبود آهن و زینک با  اختلالات حافظه در کودکان در ارتباط است. پس از مصرف مکمل آهن و زینک بهبود چشم گیری در گروه سنی 9 تا 11 سال به چشم می خورد. اما تحقیقات بهبود چشم گیر اختلالات حافظه در کودکان 6 تا 8 سال را نشان نمی دهد. از اینرو، آزمایش بیشتری باید بر روی این گروه سنی صورت پذیرد.
منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Effect of iron and zinc deficiency on short term memory in children

Published in 2011 Apr, 48

Department of Physiology, Madras Medical College, Chennai, India..


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد