بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

هشدار راجع به نحوه تولید کلرلا

کلرلا ولگاریس در شرایط مختلفی کشت و تولید می‌گردد که آگاهی از آنها برای مصرف کنندگان آن جهت تغذیه بسیار با اهمیت است.

کلرلا ولگاریسی که در شرایط نامناسب و پرتنش (مانند استخرهای روباز و حوضچه‌ها) کشت و تولید شود ترکیبات متفاوتی تولید کرده و اغلب با سایر جلبک‌ها و میکروارگانیسم‌های سمی و بیماری زا همراه می‌گردد که تفکیک آنها از هم ممکن نبوده و کیفیت و سلامتی محصول را به شدت پایین می‌آورد.

از این کشت اغلب جهت تولید غذای دام و طیور و نیز تولید سوخت زیستی استفاده می‌گردد. با این حال برخی شرکت‌ها با بسته بندی این فراورده به شکل مکمل‌ها و پودرها، آنرا برای مصارف تغذیه انسانی به فروش می‌رسانند، درحالیکه ایمنی و سلامتی این محصول به شدت زیر سوال است. بنابراین آگاهی از شرایط تولید کلرلا در زمان خرید برای مصرف کنندگان بسیار با اهمیت است

منبع: سامانه مکمل شناسی به نقل از وبسایت شرکت فردای سبز ایرانیان.


پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد