بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر اسیدهای چرپ اومگا-3 و ویتامین E بر بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک

تاثیر اسیدهای چرپ اومگا-3 و ویتامین E بر بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک

تحقیقات جدید نشان داد استفاده از اسیدهای چرپ اومگا-3  به همراه ویتامین E به عنوان کمک مکمل در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک به مقدار قابل توجهی شاخص مقاومت به انسولین و میزان تستوسترون را در آنها بهبود می بخشد.

در این مطالعه که اخیرا توسط محققان ایرانی انجام شد، 68 زن مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک در سنین بین 18 تا 40 سال مورد آزمایش قرار گرفتند.

این افراد به دو گروه 34 نفره تقسیم شدند که یک گروه به مدت 12 هفته اسیدهای چرپ اومگا-3 بعلاوه ویتامین E مصرف کردند و گروه دیگر نیز یک دارونما مصرف کردند.

پارامترهای هورمونی این افراد در آغاز مطالعه و پس از 12 هفته مورد آزمایش قرار گرفت.

پس از 12 هفته از مصرف مکمل های فوق، براساس نتایج بدست آمده، مشخص شد که مصرف اسیدهای چرپ اومگا-3 بعلاوه ویتامین E منجر به کاهش چشمگیر انسولین در مقایسه با گروه دارونما شده است.

همچنین مشخص شد که مصرف مکمل های فوق منجر به کاهش چشمگیر در میزان تستوسترون کلی سرم و تستوسترون آزاد می شود.

اما هیچ تاثیری از اثر مکمل های فوق در گلوکز پلاسما در حالت ناشتا و سایر پروفایل های هورمونی مشاهده نشد.

نتایج این تحقیق در تاریخ 13 آوریل 2017 در مجله Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes به چاپ رسید.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:The Effects of Omega-3 Fatty Acids and Vitamin E Co-Supplementation on Indices of Insulin Resistance and Hormonal Parameters in Patients with Polycystic Ovary Syndrome: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial.

Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2017 Apr 13. doi: 10.1055/s-0042-117773. [Epub ahead of print]

..


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد