بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

وضعیت پارامترهای خونی و نشانگرهای التهاب در بیماران مبتلا به کمبود آهن و کم خونی

وضعیت پارامترهای خونی و نشانگرهای التهاب در بیماران مبتلا به کمبود آهن و کم خونی
کم خونی مهلک نوعی از کم خونی خودایمنی مگالوبلاستیک و ماکروسیتیک است که مشخصه آن کمبود ویتامین B12 و نبود عوامل داخلی در شیره معده است. در این نوع از کم خونی مقادیر سلول های قرمز خونی و هموگلوبین کاهش یافته و به دنبال آن تعداد گلبول های سفید و پلاکت کاهش می یابد.

کم خونی ناشی از کمبود آهن نیز شرایطی است که در آن بدلیل کمبود آهن تعداد سلول های قرمز خون کمتر از مقدار مورد نیاز است.

دانشمندان اخیرا مطالعه ای برای بررسی وضعیت پارامترهای خونی و نشانگرهای التهاب در بیماران مبتلا به کم خونی ناشی از کمبود آهن و کم خونی مهلک انجام دادند.

در این تحقیق داده های مربوط به 100 نفر مبتلا به کم خونی مورد بررسی قرار گرفتند. 50 نفر از آنها مبتلا به کم خونی مهلک و 50 نفر مبتلا به کم خونی ناشی از کمبود آهن بودند.

نتایج بررسی ها نشان داد تعداد گلبول های سفید و پلاکت ها فقط در افرادی که کم خونی ناشی از کمبود آهن دارند از لحاظ آماری قابل توجه است. اما تفاوت تعداد گلبول های قرمز خون و غلظت هموگلوبین از لحاظ آماری در بین هیچکدم از دو گروه قابل توجه نبود.

همچنین غلظت نشانگرهای التهاب در افرادی که کم خونی ناشی از کمبود آهن داشتند از گروه دیگر بیشتر بود.

نتایج این تحقیق در 15 مارس 2017 به عنوان فصلی از یک کتاب به چاپ رسید.
منابع و رفرنس ها:

Source & Reference

The ratio of hematological parameters and markers of inflammation in patients with iron deficiency and pernicious anemia

CMBEBIH pp 769-773, Conference paper,

بسته های ویژه خبری :

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

اصول استفاده از گیاهان دارویی و مکمل های غذایی برای بیماران دیابتی مشاهده
اصول استفاده از گیاهان دارویی و مکمل های غذایی برای بیماران دیابتی