بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط ویتامین D با بیماری عروق کرونر قلب و تاثیر آگاهی عمومی بر آن

ارتباط ویتامین D با بیماری عروق کرونر قلب و تاثیر آگاهی عمومی بر آن
کمبود ویتامین D به یک معضل بسیار جدی در سرتاسر دنیا تبدیل شده است. نتایج مطالعات اخیر نشان داده است که ارتباط معکوسی بین وضعیت ویتامین D و بیماری عروق کرونر قلب وجود دارد. این نتایج نگرانی های عمومی را در ارتباط با کمبود ویتامین D به عنوان یک تهدید کننده سلامت عمومی افزایش داده است.

در مطالعه ای که اخیرا انجام شد این قضیه مورد بررسی قرار گرفت که آیا دانش موجود، گرایش ها و رفتارها در مورد ویتامین D می تواند در شیوع کمبود ویتامین D در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب نقش داشته باشد یا خیر.

در این مطالعه 130 فرد مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب و 195 فرد سالم مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها مصاحبه های رودررو با افراد انجام شده و دانش آنها در مورد ویتامین D، رفتار آنها در مورد در معرض نور قرار گرفتن و رفتارهای مرتبط با ویتامین D در آنها مورد پرسش قرار گرفت. همچنین سطح ویتامین D سرم افراد نیز اندازه گیری شد.

نتایج داده ها نشان داد که کمبود شدید ویتامین D (کمتر از 10 نانوگرم بر میلی لیتر از 25-هیدروکسی ویتامین D) در افراد مبتلا به عروق کرونر قلب شایع تر از افراد گروه کنترل است ( به ترتیب 46% و 3%). همچنین امتیاز آگاهی عمومی در مورد ویتامین D برای گروه کنترل بیشتر از گروه مبتلا به عروق کرونر قلب بود.

همچنین گروه کنترل (افراد سالم) گرایش بیشتری به مصرف مکمل های مولتی ویتامین نسبت به گروه مبتلا داشتند (7/6 درصد در مقابل 8/0 درصد). گروه کنترل گرایش بیشتری نسبت به مصرف کره، ماهی روغنی و جگر داشتند اما افراد مبتلا به مقدار بسیار بیشتری شیر مصرف کرده بودند.

در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد آگاهی کم در مورد ویتامین D و مصرف کم مکمل های ویتامین از جمله ویتامین D، کلسیم و مولتی ویتامین می تواند در شیوع بیشتر کمبود ویتامین D در افراد مبتلا به عروق کرونر قلب نقش داشته باشد.

نتایج این مطالعه در 16 مارس 2017 منتشر شد.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Knowledge and attitudes about vitamin D, and behaviors related to vitamin D in adults with and without coronary heart disease in Saudi Arabia

BMC Public Health, BMC series – open, inclusive and trusted,2017, 17:266...


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد