بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مولتی ویتامین شناسی: اندازه گیری مقدار کلی فولات و فولیک اسید در شیر مادر

مولتی ویتامین شناسی: اندازه گیری مقدار کلی فولات و فولیک اسید در شیر مادر
مقدار فولات مورد نیاز زنان در طول دوران بارداری و شیردهی افزایش می یابد. توصیه شده است زنانی که می خواهند باردار شوند، باردار هستند و یا در دوره شیردهی هستند یک مکمل حاوی فولیک اسید مصرف کنند.

در تحقیقی که اخیرا دانشمندان کانادایی انجام دادند، مقدار کلی فولات و فولیک اسید متابولیسم نشده در شیر مادران کانادایی اندازه گیری شده و ارتباط آن با مصرف مکمل های فولیک اسید و دوز آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.

 در این بررسی مقادیر مواردی چون تتراهیدروفولات، 5-متیل تتراهیدروفولات، 10،5-متنیل تتراهیدروفولات و فولیک اسید متابولیسم نشده در شیر مادران با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع کوپل شده با طیف سنج جرمی اندازه گیری شد. همچنین مقدار کلی روزانه مصرف مکمل های فولیک اسید نیز از خود افراد پرسیده شد.

نتایج بررسی ها نشان داد که فولیک اسید متابولیسم نشده در شیر 1/96 درصد از زنان قابل مشاهده است. مقدار کلی مصرف روزانه فولیک اسید از طریق مکمل ها با غلظت فولات و اجزای دیگر آن در شیر مادر در ارتباط بود.

 مقدار کلی فولات در شیر مادر در افرادی که مکمل مصرف کرده بودند 18 درصد بیشتر از افرادی بود که مکمل مصرف نکرده بودند. این تفاوت بیشتر ناشی از زنانی بود که بیش از 400 میکروگرم فولیک اسید در روز مصرف کرده بودند.

همچنین غلظت سایر اجزای فولات در شیر مادران نیز در بین افرادی که مکمل مصرف کرده بودن یا خیر تفاوت قابل ملاحظه ای داشت.

در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف مکمل های فولیک اسید با دوز بالاتر از 400 میکروگرم در روز می تواند تا حد زیادی با غلظت فولات در شیر مادر در ارتباط باشد.

این مطالعه در 15 مارس 2017 در مجله The American Journal of Clinical Nutrition به چاپ رسید.منابع و رفرنس ها:

Source & Reference

Total folate and unmetabolized folic acid in the breast milk of a cross-section of Canadian women

Am J Clin Nutr, ajcn137968, First published March 15, 2017...

برای مشاهده مقاله روی سایت مبدا به زبان اصلی اینجا کلیک کنیدکلید واژه ها

مکمل غذایی، مولتی ویتامین، مکمل فولیک اسید، فولات، شیر مادر، بارداری، دوران شیردهی، کمبود آهن، ریز مغذی ها، کلسیم، آهن، سیستم ایمنی، رژیم غذایی، سبک زندگی، لیست مکمل های غذایی، عوارض مصرف، نحوه مصرف، کاربرد مکمل های غذایی، بهترین زمان مصرف، قرص تقویتی، مکمل شناسی، آثار ویتامین ها، عملکرد عصبی، سرطان، پیشگیری

تهیه شده در گروه تحریریه سایت مکمل شناسی

"منصور"
بسته های ویژه خبری :

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد